”Vi kan driva frågorna tillsammans”

Joakim Hansson, Nordin Agency.

Diskussionen om ersättningarna från streamingtjänster fortsätter. Joakim Hansson, vd Nordin Agency, svarar nu förläggaren Pia Printz och efterlyser en gemensam syn mellan förlag och författare.

Det är häftigt att ljudboksrevolutionen i världen sker med svenska aktörer som nyckelspelare. På agenturen ser vi nu hur marknader utanför Sverige diskuterar möjligheter för streaming och där allt är i sin linda fortfarande medan vi i Sverige har nått en mer mogen marknad. Utomlands säljer vi rättigheter både till förlagen och till streamingtjänsterna direkt.

Med en gemensam syn på hur intäkterna ska fördelas mellan förlag och författare i Sverige så kan vi ha en enad front i hur rättighetsinnehavarens intressen kan utvecklas i den snabba tillväxten av streamingformatet. Streamingtjänsterna måste erbjuda mer av sina intäkter till rättighetsinnehavaren för att vi ska få balans i systemet. Det finns en rad frågor vi kan driva tillsammans med förlagen och Pia Printz tar upp problemen med de multipla lyssningarna som exempel. Att inte alla streamingföretagen löst denna fråga gör att författarna och förlagen på sätt och vis fått betala för deras expansion. Framförallt så är frågan som bör diskuteras vilka principer man ska använda för att nå fram till ersättningen – en pott, ett styckepris, ett bonussystem, osv - här finns mycket att säga och vi vet vart vi vill i denna fråga.

Men en sådan enad front har alltså ett par motkrav på hur fördelningen av intäkterna mellan författare och förlag ser ut. Om inte förlagen betalar mer än 20 procent i royalty till författaren för digitala ljudböcker så har författaren incitament att självpublicera och tjäna upp till fem gånger mer. Då är de 50 000 kronorna för ljudboksproduktionen en billig startkostnad för många författare. Distributionen når en kostnad nära noll när de första tusentalen exemplar sålts och det är bland annat därför vi argumenterar att ersättningen ska se annorlunda ut och i många fall redan har andra procentsatser i våra avtal med förlagen.

Det redaktionella arbetet är som Pia Printz säger mycket viktigt men jag vill ändå påpeka att det är författarens bok och förlagen köper en licens för att ge ut den. Författaren måste först av allt skapa sin fantastiska berättelse innan allt det övriga vi diskuterar kan ske. Det redaktionella ansvaret ligger oftast hos originalförlaget och med det så har de också rätt att ge ut boken först på marknaden i det format som ger högst marginal nämligen den inbundna boken. Som jämförelse så betalar inte svenska förlag ett amerikanskt originalförlag för att de översätter från ett slutgiltigt manus. Lika lite ska en författare göra det för att ha rätt att använda sin text.

Joakim Hansson, vd Nordin Agency

Powered by Labrador CMS