Vi måste värna Bokhandlareföreningen

I 117 år har vår bokhandlareförening funnits, och jag tycker att den ska fortsätta att finnas kvar. Dess vara eller inte vara diskuteras i en mindre krets av mest herrar utifrån olika intressen.

Publicerad

I 117 år har vår bokhandlareförening funnits, och jag tycker att den ska fortsätta att finnas kvar. Dess vara eller inte vara diskuteras i en mindre krets av mest herrar utifrån olika intressen.Akademibokhandeln ägd av KF, vill inte längre betala medlemsavgift och verkar inte se något behov av föreningen. Andra tycker också att kostnaden är för hög men ser ett behov av föreningen. Några vill att alla som säljer böcker skall vara med, det tycker jag är lite av pastor Persson. Vissa har varit i USA och verkar ibland vilja starta en ny förening för fristående bokhandlare.

Vår Svenska Bokhandlareförening är viktig av olika orsaker:

• Först dess ålder, det är en viktig kultur­institution som vi inte bara har rätt att slänga bort. En ny kommande generation bokhandlare kanske kan göra något mer av den om den finns där.

• Bokrean, vars startdag föreningen bestämmer och vars existens föreningen även på något sätt värnar om.

• Matrikel på nätet.

• Samordnare av kretsarnas verksamhet. Många gör väldigt viktiga insatser, till exempel förläggar­dagen i Göteborg.

• En mötesplats för bokhandlare vid det årliga årsmötet, även om jag skulle vilja att mötet utvecklades avsevärt med flera chanser till kontakter.

• Part för bokhandlarna.

• Och sist men inte minst, fraktavtalet för de medlemmar som inte är med i Bokia eller Akademibokhandeln.

Mitt förslag är att behålla föreningen i slimmad form. Nuvarande VD skall snart gå i pension och om han inte ersätts minskar kostnaderna. Självklart kommer inte lika mycket som tidigare att kunna göras, men det finns det som går att förändra och förenkla. Ett nytt fraktavtal är sjösatt och framtagandet av det har kostat, men de kommande åren handlar det mer om underhåll av avtalet. Jag vet utifrån min verksamhet som ordförande och tidigare samtidigt också vd i Ugglan att man kan nå ganska långt med lite pengar.

Bokhandlareföreningens rösträttsregler måste ändras. Det är inte acceptabelt att en person på stämman kan rösta för 50-70 butiker medan övriga max får vara ombud för en eller två.

Halvera medlemsavgiften under en treårsperiod så får det göras en utvärdering efteråt. Vill någon grupp inte vara kvar så varsågod och gör ett utträde.

De som i dag sitter i styrelsen har ett stort ansvar för att inte låta kortsiktiga intressen styra besluten.

Reinhold Hedenblad, ordförande och grundare av Ugglan, grundare av bokhandeln Böcker & Blad och ledamot av Bokhandlareföreningens fraktgrupp.

Powered by Labrador CMS