DEBATT

Viktigt att hålla fokus på marknaden som helhet

Erik Wikberg och Per Almgren

Att Bookbeat vill delta i diskussionen om villkoren på ljudboksmarknaden är välkommet. Men det är viktigt att hålla fokus på marknaden som helhet i denna viktiga framtidsfråga. Det skriver Erik Wikberg och Per Almgren i en replik på Niclas Sandin.

Vi vill börja med att tacka Niclas Sandin för snabbt svar vår artikel. En fortsatt debatt kring dessa angelägna branschfrågor var huvudsyftet med vårt inlägg. 

Niclas Sandin svarar främst utifrån Bookbeats perspektiv. Det är viktigt att inte låta denna branschdebatt skymmas av enskildheter på bolagsnivå.

Vår artikel handlar ju om hela ljudboksmarknaden, och hur denna har utvecklats över tid vad gäller andelen av streamingintäkterna som går till svenska förlag och författare under de senaste fem åren. Att enskilda aktörer kan ha ett läge som skiljer sig från marknaden som helhet är naturligt. Sandin menar att försäljningen i återförsäljar- och förlagsled inte kan jämföras, med hänvisning till utländska förlags försäljning och originals. Vi har också provtryckt den tanken, men har inte bedömt det som sannolikt att det skulle stå för hela den förändring vi belyser. I alla händelser är det värdefullt för branschen att addera de förklaringsfaktorer som finns för att förstå hur marknadsstatistiken påverkas.  Sandin menar att vi genom att titta på helheten ”drar alla tjänster över en kam”. Vi håller inte med. Det är uppenbart från vår artikel att det är revenue share-modellen vi fokuserar på, och det är också denna som har fungerat som riktmärke för branschen.
 

Han skriver därtill att vi antyder att det finns något ”skumt” med ägarkopplingen mellan ledande abonnemangstjänster och dito förlag. Så är det ju inte, vi ventilerar bara de högst påtagliga funderingar som återkommande diskuteras i branschen kring de fördelar som den vertikala integreringen innebär för inblandade aktörer. Som nämnts har dessa funderingar fått gott om näring av de beskrivningar branschledarna själva har ventilerat om varandras verksamheter, inte minst i denna tidning. Vi vill upprepa vår ursprungliga poäng att öppenhet och transparens är bästa sättet att motverka sådan misstänksamhet i branschen.Medan vi riktar blicken mot den amerikanska prismodellen väljer Sandin att lyfta den amerikanska ersättningsmodellen. Det är olika saker och något som går att läsa mer om i Karl Berglunds pricksäkra understreckare i SvD 21/9, 21 där han refererar till John Thompsons intressanta bok Book wars: The digital revolution in publishing”(Polity Press). Thompson konstaterar att strömningstjänsterna på den amerikanska marknaden bara står för 3-4 procent, och där den fria tillgången av böcker inom ramen för abonnemangstjänster är relativt ovanlig. Vidare menar Thompson att en sådan modell aldrig kan få någon stor spridning på den amerikanska marknaden, just för att de stora förlagen skulle hålla emot. Därmed inte sagt att den angloamerikanska modellen inte saknar utmaningar. Vår poäng var ju att det finns lärdomar att dra från internationella jämförelser, vi tror nog att Sandin delar den uppfattningen, och hade hoppats på att han hade bjudit på mer av de lärdomar han har dragit från olika marknader.Ljudboken har varit avgörande för tillväxten i bokbranschen. Den har bidragit till att locka nya läsargrupper och till att hålla bokens ställning stark i hård konkurrens från annan media. Där är vi och Sandin eniga. Vi uppskattar också att han ser behovet att ”kalibrera” i kedjan författare, förlag, ljudbokstjänst och lyssnare. Vi tycker att det är just denna kalibrering som vi måste diskutera och tror att vi här har tagit ett bra första steg tillsammans. Låt det framåtriktade samtalet i branschen fortsätta på ett konstruktivt sätt! 

 

Per Almgren, vd Natur & Kultur 

Erik Wikberg, ek. dr, Handelshögskolan

Vill du medverka i debatten, mejla: redaktion@svb.se

Powered by Labrador CMS