Tillbaka
2021-12-28

”Bara i början av vad ljud kan bli”

FOKUS: Allt rör sig åt ett enda håll – en framtid där all musik, litteratur, film och konst som någonsin skapats går att ta del av på en och samma plats. Forskaren Daniel Johansson får ständigt nya bevis för att så är fallet.

Kalle Laxgård

Inloggning krävs för att visa resten av innehållet.

eller teckna en digital prenumeration för att få ta del av artikeln och allt annat på SvB.se.

2022-11-29

Utsläppen kan minska 70-90 procent

Bokbranschens klimatinitiativ visade gemensamma utsläpp på knappt 40 000 ton koldioxidekvivalenter under 2021. Målet är klimatneutralitet till 2045. Klimatexperten Johan Eliasson, rådgivare i projektet, är hoppfull.

Kalle Laxgård

Inloggning krävs för att visa resten av innehållet.

eller teckna en digital prenumeration för att få ta del av artikeln och allt annat på SvB.se.