Tillbaka

E-boken – serious business?

2009-10-21
”E-boken – lätt att göra, svår att sälja” är titeln på frilansjournalisten Sus Anderssons nulägesrapport över e-boksmarknaden, skriven på uppdrag av Förläggareföreningen. När förlag och e-boksle...

”E-boken – lätt att göra, svår att sälja” är titeln på frilansjournalisten Sus Anderssons nulägesrapport över e-boksmarknaden, skriven på uppdrag av Förläggareföreningen. När förlag och e-boksleverantörer diskuterade e-boken på Förläggareföreningens seminarium efter rapportpresentationen hamnade mycket riktigt prisfrågan i centrum. Sus Andersson konstaterar i rapporten att Amazon räknar med att tjäna pengar på e-böcker först om fem till sju år. Nätbokhandeln säljer i dag sina e-böcker för lägre priser än vad man köper in dem för av förlagen.
Så djupa fickor har kanske inte de svenska förlagen, sade Förläggareföreningens ordförande Kjell Bohlund, men såväl han som flera av närvarande representanterna för förlagen var på det klara med att e-böcker måste vara billigare, att förlagen måste tänka om i sina affärsmodeller och att e-boksatsningar kräver ”långa kalkyltider”.
Natur & Kulturs förlagschef för digitala medier, Marit Ekelund Maitland, var inne på det spåret och sa att hon inte var främmande för ett avtal med Amazon: ”Jag tror att vi får helt andra priser och kalkyler i framtiden”.
Men Bonniers, som nästa vecka rullar ut sin e-bokssatsning med inledningsvis 200 titlar, håller hårdnackat fast vid anti-prisdumpnings-linjen. Magnus Nytell, chef för den digitala utgivningen, är för flexibla priser; något, men inte mycket, lägre än på fysiska böcker. ”Här ska byggas serious business”, sa han och betonade att eftersom den digitala kakan är liten måste förlaget, och upphovsmännen, ta så stor del av den som möjligt.
Piratförlaget håller däremot lågprislinjen – för att få igång marknaden – och säljer nyheter för hundra kronor. När boken kommer i pocket sänks priset på titeln som e-bok till 40 kronor.

Men reaktionerna när Amazon testade att höja sina priser visar att konsumenterna inte är beredda att betala lika mycket för en digital bok som en pappersutgåva. Studier antyder samma sak. Ett internationellt riktmärke är att e-boken kostar 70–75 procent av senaste pappersutgåvan.  

Läs om rapporten här.