Tillbaka

Vi säger inte bok

2011-06-07
Vissa saker säger man bara inte i den här branschen.I en intervju häromsistens tyckte en agent att man skulle "se till att släppa mycket böcker de första åren". En förläggare reagerade direkt:– Al...

Vissa saker säger man bara inte i den här branschen.
I en intervju häromsistens tyckte en agent att man skulle "se till att släppa mycket böcker de första åren".

En förläggare reagerade direkt:
– Alltså, jag skulle ALDRIG säga släppa. Jag säger ge ut. Man ger ut en titel, sa hon.

 

Få gånger har jag hört det så uttalat som i citatet ovan, men under min tid i bokbranschen har jag successivt noterat att det finns en rad ord som ses över axeln respektive används med en respektfylld, kärleksfull ton. ”Text” är ett sådant ord som man kan höra förläggare säga med en alldeles nyförälskad klang. ”Släppa” ett sådant som stundtals får en bismak av rutten frukt i tonen.

 

Här är en liten lista med godtyckligt utvalda ord, om vilka branschpersoner – om inte jämt så åtminstone titt som tätt – har starka åsikter.

 

Bok [buːk]

Nej, det säger vi inte riktigt här i branschen. Bara när vi talar om något väldigt allmänt, ”ska bokhandeln sälja böcker eller presentartiklar”.

Det förlagen har på sina utgivningslistor är icke böcker – det är titlar. Och det förläggarna jobbar med fram tills ”boken” blir en ”titel”, det är en ”text”, eller ett ”manus”.

Ska man alls prata i bokform så måste man som förläggarproffs genrebestämma; en fackbok, en citatbok och så vidare. Allt annat är för lekmän.

 

Manus [mɑɑɑɑɑ:nus:]

En förläggare har fått in och läst ett fantastiskt manus. Inget annat. Se ovan. I takt med att förläggare och redaktör arbetar med författaren tycks det gradvis övergå från att vara manus till att vara allt mer av det mer flexibla råmaterialet ”text”.

 

Text [tɛksːt]

Uttalas, liksom manus, med en viss vördnad i tonfallet. Se ovan.

 

Ge ut [jeː ʉ̟ːt]

I bokbranschen ger man ut verk. Man ”släpper” inte, som agenten citerad ovan dristade sig till att säga.

Möjlig synonym = publicera. Men släppa, sånt får skivbranschen ägna sig åt. Släppfester har vi heller inte här, det är releasefester som gäller. Alternativt litterära aftnar.

Just i det här sammanhanget kan faktiskt bok dyka upp, återigen givetvis i ett sammansatt ord, nämligen:

 

Bokrelease [buːk reliːs]

innefattar allt från stillsamt kalas för de närmast sörjande till jättefest, komplett med vimmelfotografer, gratisvin och snittar.

 

Boklådor [buːk loːdʊrː]

Visst räknas det numera som helt okej att säga ”bokhandlar”, men den ålderdomliga och skojiga pluralformen är den vi använder här i branschen. Ofta även i singularform – en boklåda signalerar liksom lite mer inifrånperspektiv än det mer generiska ”bokhandel”. (Jämför tyska buchladen)

 

 

Och det finns många fler sådana här branschglosor. Vilken är din favorit?