Tillbaka

Genmäle på Lasse Winklers ledare nr 17/07

2007-11-09
av SvB
Liksom våra kollegor prenumererar vi på Svensk Bokhandel för att hålla oss ajour med vad som händer i den svenska bokvärlden. Som enda branschtidning har SvB en unik och privilegierad position. Oavsett vad man anser om dess kvalitet är det ett faktum att de flesta i branschen läser tidningen och på ett eller annat sätt tar intryck av det som rapporteras
Liksom våra kollegor prenumererar vi på Svensk Bokhandel för att hålla oss ajour med vad som händer i den svenska bokvärlden. Som enda branschtidning har SvB en unik och privilegierad position. Oavsett vad man anser om dess kvalitet är det ett faktum att de flesta i branschen läser tidningen och på ett eller annat sätt tar intryck av det som rapporteras. Från en branschtidning förväntar vi oss saklighet, objektivitet och allsidig och kritisk granskning.

Därför är det nedslående att vi gång efter annan slås av motsatsen när vi läser det som skrivs om Salomonsson Agency i tidningen. En jakt på konflikter och rubriker parad med rena spekulationer har länge präglat SvB:s beskrivning av agenturen, nu senast i Lasse Winklers ledare (SvB 17/07) där han slår fast att Niclas Salomonsson har "svårt att dra till sig nya författare". Det är helt felaktigt. Under 2007 har Salomonsson Agency (Emma Tibblin, Nina Eidem, Niclas Salomonsson och Tor Jonasson) knutit till sig fler författare än någonsin tidigare (och av de som tillfrågats av Niclas Salomonsson personligen har inte en enda tackat nej). Dessutom går agenturen bättre än någonsin ekonomiskt.

Tyvärr är detta helt ogrundade påstående bara ytterligare ett exempel på en process som pågått en längre tid, i vilken det arbete vi gör helt ignoreras och/eller svartmålas. Genom att selektivt välja ut information, uppsöka konflikter och fokusera på detaljer snarare än på helheten, har Svensk Bokhandel skapat en bild av vår agentur som varken vi eller våra författare känner igen.

Vi kan givetvis bara utgå från vår specifika erfarenhet, men gissningsvis är vi inte ensamma om att uppleva att den journalistik som Lasse Winkler bedriver grundar sig på sensationslystnad och rubrikskapande. Detta är högst oroväckande. Om vi vet att det som skrivs om oss är hårdvinklat och ofta felaktigt, hur skall vi då kunna lita på att övrig rapportering är någorlunda objektiv?

Och en stilla undran - för vem är rubrikerna intressanta? Svensk Bokhandel, med en upplaga på drygt 4000 ex, lever knappast på att sälja lösnummer utan i allra högsta grad på sina prenumeranter. Trycket på sensationsjournalistik kommer helt säkert inte från läsarna, utan verkar snarare vara en direkt följd av Winklers svajiga journalistiska principer: han favoriserar somt, ignorerar somt, och struntar helt sonika i att rapportera det som inte faller honom i smaken.

Historien om Jens Lapidus framgångar i utlandet kan tjäna som ett belysande exempel. Lapidus representerades i nästan ett år av BGA utan att boken såldes till ett enda land. I juni månad gick Lapidus över till Salomonsson Agency. Två veckor efter det att vi började jobba med Snabba cash var boken, liksom de nästkommande två delarna i Lapidus planerade trilogi, insåld till 12 språk (idag 14 språk).

Trots pressmeddelanden till både SvB:s redaktion och Lasse Winkler personligen bevärdigades inte denna nyhet med ett ord. Viktigare ändå är att detta inte är någon engångsföreteelse. Sedan oktober förra året har agenturen sålt sammanlagt 42 titlar till USA och Storbritannien, som allmänt anses vara de svåraste marknaderna. Lasse Winkler har inte kommenterat en enda av dessa försäljningar, förmodligen för att de inte stämmer in i den bild som han på förhand gjort sig av agenturen och aldrig missar en chans att framhålla i tidningen.

De få gånger Salomonsson Agency nämns i Svensk Bokhandel är det i negativa ordalag och alltid utan hänvisning till de resultat vi uppnår. Det vi efterlyser är god, granskande journalistik, med fritt fram för kritik, så länge den är saklig. Bokbranschen befinner sig i en dynamisk och föränderlig fas, och vi behöver en god branschtidning som kan reda ut begreppen och tjäna som en plats för debatt där olika röster, intressen, och åsikter får mötas.

I dagsläget präglas knappast Svensk Bokhandel av vare sig öppenhet eller saklighet. Istället blir Lasse Winklers subjektiva, på förhand givna uppfattning det som vägleder tidningen, vilket har resulterat i en låsning som slår mot alla som vill ha seriös rapportering och kritisk granskning.

Den svenska bokbranschen förtjänar att ha en seriös branschtidning vars chefredaktör tar sitt journalistiska uppdrag på allvar. SvB:s trovärdighet måste bli högre. Det är dags att damma av tidningen och återföra fokus till dess egentliga uppgift.

Nina Eidem, agent Salomonsson Agency,

Niclas Salomonsson, agent och tillsammans med Marcus Salomonsson grundare av Salomonsson Agency,
Tor Jonasson, marknadsansvarig Salomonsson Agency