Tillbaka

Något måste göras åt den enfaldiga bokhanteringen!

2009-03-20
av Fredrik Hellberg
Bokbranschen måste bli miljövänligare, smartare och mer effektiv. Böcker skickas fram och tillbaks på våra vägar på ett sätt som, enligt min mening, är en irrationell, oekonomisk och opraktisk han...

Bokbranschen måste bli miljövänligare, smartare och mer effektiv.
Böcker skickas fram och tillbaks på våra vägar på ett sätt som, enligt min mening, är en irrationell, oekonomisk och opraktisk hantering vilken ger flera uppenbart negativa effekter:
Stora fraktkostnader för handlarna.
Stora lagringskostnader för förlagen.
Tung trafik på våra vägar med ökad trafikfara och miljöförstöring som följd.
Onödigt arbete i butikerna då personalen måste koncentrera sig på nerpackning av returer och uppackning av reaböcker i stället för att ge kunden service och faktiskt sälja alla dessa böcker.
Missad exponeringstid för de titlar som skickas iväg och ligger på förlagens lager.

Förlagen bör överge returrätten och låta handlare och butikskedjor ta ansvar för sina inköp. Lyckas man inte sälja böckerna, är det rimligare att förlagen kompenserar med en mellanskillnadskreditering för att möjliggöra realisation. Detta är något som redan praktiseras i USA. De amerikanska handlarna får en kontinuerlig mellanskillnadskreditering på sina gamla titlar och kan på så sätt välja om de vill erbjuda sina kunder reatitlar året runt eller om de vill arrangera en större rea vid ett speciellt tillfälle. På detta sätt elimineras ovan nämnda effekter.
Den årliga bokrean kan finnas kvar fast utgöras av de böcker som annars skulle ha returnerats samt kombineras med nya intressanta upplevelserelaterade händelser i butik – bara fantasin sätter gränser.
Branschen kan inte fortsätta med alla dessa returer och rean så som den ser ut i dag. Vi har även ett moraliskt ansvar att värna om vår miljö.
Med dagens retur- och reahantering är den stora vinnaren DHL och den stora förloraren vår vackra planet.

Fredrik Hellberg
Ronneby Bokhandel