Tillbaka

Det våras för katalogerna!

2019-04-05
av Per PeKå Englund

PeKå Englund om Svensk Bokhandels kataloger.

Vi lever i en tid när information är som isolerade tomtebloss som man hoppas ska flamma upp om man överlistar Facebooks allt snålare algoritmer. Vi lever i en tid när budskap åker med som passagerare i influencers nyårsraketer; om man löser en dyr biljett i form av en tweet syns man ett ögonblick om folk inte just då tittar på en annan stjärna som blinkar till någon annanstans på himlen.

Ibland tycker jag också att det är kul att leka med smällare och raketer och hålla i ett tomtebloss tills lågan når tummen och pekfingret. Det är sannerligen inget att skämmas för!

Men i långa loppet föredrar jag ändå värmen vid en lägereld. När det gäller böcker finns den lägerelden här hos oss på Svensk Bokhandel. Och nu ska vi bli många fler runt den.

Alla som jobbar minst halvtid på Akademibokhandeln, i Akademibokhandelns franchise-butiker, Ugglan och i fristående boklådor kommer – tack vare ett avtal med Bokhandlareföreningen – att få ett medarbetarexemplar av alla våra kataloger med start för Höstens Böcker, som kommer ut den 7 juni.

Så det är 1 700 personer till som samlas vid vår lägereld. Jag törs lova att det blir intressant läsning och att de kommer att ha enormt stor nytta av katalogerna i jobbet.

Vår ambition är ju att samla utgivningen av nya böcker i Sverige på ett och samma ställe och se till att hela branschen och andra bokintresserade får ta del av den. En lägereld, alltså. Inget tomtebloss.

Vår kundundersökning i höstas gjorde mig glad och, med tanke på den tid vi lever i, även lättad. Tidningarnas kritiker hittar böcker att recensera i katalogen. Deras journalister hittar intressanta författare att intervjua. Katalogen används helt enkelt i planeringen för den kommande boksäsongen.

»Vi är ute efter överblicken och vill ha allt samlat. Säg till förlagen att enskilda utskick inte funkar hos oss«, sa en tidningschef.

Men det har jag inte sagt. Alla gör ju på sitt sätt, både på redaktioner och på förlag. Och det finns flera sätt. Det ena utesluter heller inte det andra.

En annan grupp vi pratade med var biblioteken. På en del bibliotek är vi faktiskt det enda urvalsinstrumentet i print. Det vanliga är att man börjar titta i registren för katalogen för att se vilka trender som växt inför kommande inköp.

I bokhandeln finns katalogerna med som ett av urvalsinstrumenten för inköpsgrupperna. Men under kundundersökningen uppmärksammade vi ett starkt behov. Många var de butiksanställda som efterlyste ett eget exemplar för att hålla sig uppdaterad.

Den punkten bockar vi nu av.

Det är ju självklart att de som varje dag pratar med läsare om böcker och rekommenderar kunder köp ska vara med vid lägerelden och höra vad branschen har att säga om den senaste utgivningen.

Det här är den första nyheten om våra kataloger.

Det kommer mera…

 

PEKÅS LISTA

Tre saker jag dragit ner på för att läsa mer:

Bilåkning. Bättre läsmiljö på tåget.

Netflix. Missbruk som trappats ned.

Städning. Syns ändå inte om man har ögonen i en bok.