Tillbaka

En positiv affär

2007-06-29
av SvB
Natur & Kulturs köp av 40 procent i Förlagssystem var en nödvändig affär för branschen.Distributionen av böcker i Sverige är outvecklad. I länder där bokläsandet och försäljningen är lika eller bättre utvecklad så finns det en modern distributör av böcker.Det betyder snabba och säkra leveranser, prismärkta och sorterade efter ämnesgrupper. Allt för att minimera så kallat backoffice-arbete i butikerna till förmån för möte med kunder.törer.
Natur & Kulturs köp av 40 procent i Förlagssystem var en nödvändig affär för branschen.
Distributionen av böcker i Sverige är outvecklad. I länder där bokläsandet och försäljningen är lika eller bättre utvecklad så finns det en modern distributör av böcker.
Det betyder snabba och säkra leveranser, prismärkta och sorterade efter ämnesgrupper. Allt för att minimera så kallat backoffice-arbete i butikerna till förmån för möte med kunder.
törer.
Dessutom är en modern distributör en nödvändighet för mindre förlags möjlighet att nå ut till sina kunder och för bokhandeln, om den ska kunna konkurrera med internetbokhandel och varuhus. Om den moderna distributören inte byggs inom några år kan det innebära konkurs för många mindre aktörer.
Med Natur & Kulturs inträde i Förlagssystem skapas möjligheterna för den ovan skissade utvecklingen.
Men marknaden har länge varit fundersam till Förlagssystems framtid, det vill säga till ägarförhållandena. Med Bertil Wahlström som ensam ägare har man varit tveksamma till om det finns kapital tillräckligt för att satsa. Med Natur & Kultur som delägare finns ingen sådan tvekan.
Men affären slutar antagligen inte här. I dagsläget vill ingen berätta om det finns några villkor i affären. Finns det optionsvillkor? Kommer Natur & Kultur att köpa på sig en majoritet av företaget? Kommer Norstedts Förlagsgrupp att få köpa in sig?
Just nu har en av Förlagssystems (FS) största kunder, Akademibokhandeln (ABG) , valt en väg vid sidan av Förlagssystem. Det är högst otillfredsställande och nästan nödvändigt att FS och ABG kommer överens om en gemensam strategi framöver. Intressant då att ABG och Norstedts Förlagsgrupp har samma ägare, KF.
Men det blir en senare fråga. Först måste marknaden acceptera den här affären. Går det som tänkt så kommer det att göras fler affärer i Förlagssystem.
Men marknaden har länge varit fundersam till Förlagssystems framtid, det vill säga till ägarförhållandena. Med Bertil Wahlström som ensam ägare har man varit tveksamma till om det finns kapital tillräckligt för att satsa. Med Natur & Kultur som delägare finns ingen sådan tvekan.
Men affären slutar antagligen inte här. I dagsläget vill ingen berätta om det finns några villkor i affären. Finns det optionsvillkor? Kommer Natur & Kultur att köpa på sig en majoritet av företaget? Kommer Norstedts Förlagsgrupp att få köpa in sig?
Just nu har en av Förlagssystems (FS) största kunder, Akademibokhandeln (ABG) , valt en väg vid sidan av Förlagssystem. Det är högst otillfredsställande och nästan nödvändigt att FS och ABG kommer överens om en gemensam strategi framöver. Intressant då att ABG och Norstedts Förlagsgrupp har samma ägare, KF.
Men det blir en senare fråga. Först måste marknaden acceptera den här affären. Går det som tänkt så kommer det att göras fler affärer i Förlagssystem.