Tillbaka

Ett utspel med begränsad räckvidd

2008-11-20
av SvB
I en strävan att försöka rädda bokrean har Bokhandlareföreningen enats om att bokreakatalogen ges ut fredagen den 19 februari, fem dagar före reastart, och att återförsäljarna inte ska ta emot...

I en strävan att försöka rädda bokrean har Bokhandlareföreningen enats om att bokreakatalogen ges ut fredagen den 19 februari, fem dagar före reastart, och att återförsäljarna inte ska ta emot förhandsordrar.

En sådan manöver kräver att man får med sig övriga aktörer som nätbokhandel och varuhus om den ska kunna fungera. Men Bokhandlareföreningen har inte pratat med vare sig nätbokhandel eller varuhusrepresentanter. Vad man kan fundera på är varför Bokhandlareföreningen väljer att agera på egen hand. Varför de tar ett beslut som så uppenbart är riktat mot nätbokhandeln och dess största konkurrensfördel, förhandsbeställningarna, men också missgynnar varuhusens marknadsföring?

Det är svårt att se vad man vill med det här beslutet. Stora förlag är redan på krigsstigen mot det och varken nätbokhandeln eller varuhusen kommer att följa det av den enkla anledningen att de alla förlorar stora pengar på en sådan ordning.

Så räkna med att beslutet rivs upp och att en kompromiss kommer till stånd. Alternativet är att rean går mot sin upplösning.

Den brittiska bokhandlareföreningen har precis offentliggjort en jämförande rapport över bokhandelns läge på sex olika marknader – USA, Storbritannien, Holland, Irland, Sverige och Finland. Underlaget är något trubbigt men slutsatserna är ändå intressanta för svenska bokhandlare. Där framgår bland annat att Sverige har de billigaste böckerna av alla men också sämst lönsamhet.

Mer förvånande är kanske att läskunnighet, många bibliotekslån och dito besök inte har någon som helst betydelse för hur mycket böcker som köps. I till exempel USA, där läskunnigheten är mycket lägre, liksom bibliotekslånen, köper man drygt två böcker mer och spenderar nästan dubbelt så mycket pengar på böcker per person och år som vi gör i Sverige. Även i Finland och Holland lägger man mer pengar per capita på böcker än i Sverige.

Det är sensationella uppgifter och man bör göra en djupare studie av frågan. Men om uppgifterna stämmer utmanar de den officiella sanningen i Sverige om vad som driver läsandet och hur man ska kunna öka det.

I förlängningen kan man se en helt ny och annorlunda typ av marknadsföring och en mer optimistisk syn på läsandet. Och, som en följd av detta, en mer optimistisk och positiv inställning till bokförsäljningens möjligheter.

Ur Svensk Bokhandel nr 19-2008