Tillbaka

Falsk marknadsföring

2008-03-07
av SvB
Klassiska figurer från böckernas och filmens värld återanvänds eller vidareutvecklas i allt större omfattning. Det finns mycket pengar att göra på en sådan »förädling«. Så är det med den nutida lans...
Klassiska figurer från böckernas och filmens värld återanvänds eller vidareutvecklas i allt större omfattning. Det finns mycket pengar att göra på en sådan »förädling«. Så är det med den nutida lanseringen av Peter Pan och James Bond. Nya författare och bildmakare plockas in och skriver nya böcker, det görs nya filmer, produceras leksaker och spel.

I år fyller den klassiska barnboksfiguren Nicke Nyfiken 67 år. Hans skapare Hans Augusto och Margret Rey är sedan länge döda. När Hans Augusto Rey dog 1977 kallades en ersättare in och när Margret Rey dog 1996 fortsatte man att göra nya böcker med olika författare och illustratörer. I som man skrev, de ursprungliga författarnas anda.
I januari i år gav Rabén & Sjögren ut Nicke Nyfiken hittar hundvalpar. Går man in på förlagets hemsida förleds man tro att det är makarna Rey som gjort boken. Tittar man på framsidan av boken så står H A & Margret Rey som författare. Så ser också den amerikanska förlagan ut. Men I USA finns informationen om hur Nicke Nyfiken-böckerna lanseras och tillverkas att tillgå.

På copyright-sidan i början av boken syns ingen ytterligare information. Längst bak i boken finns information i små bokstäver. Där står att boken är skriven och tecknad i paret Reys anda. För säkerhets skull är texten på engelska.
Moderna föräldrar och far- och morföräldrar, är förlåtna om de inte ser den informationen och om de tror att de köpt en klassisk Nicke Nyfiken-bok av paret Rey till barn eller barnbarn.
Men Rabén & Sjögren är knappast förlåtna. Det här är falsk marknadsföring. Att, som de gör i vår nyhetsartikel, hänvisa till att det är så man gör på andra håll, är att göra det lätt för sig.

Titta på de två ovan nämnda exemplen Peter Pan och James Bond. Där är man mycket tydliga med att det är författarinnan Geraldine McCaughrean som är auktoriserad av dödsboet att skriva en uppföljare. Och när de amerikanska författarna Dave Barry och Ridley Pearson skriver en icke auktoriserad uppföljare är det också tydligt. Liksom att det är den brittiske författaren Sebastian Faulks som nu skrivit en ny James Bond-historia. Och att det är Charlie Higson som skriver serien om Young Bond.
Där finns ingenting på omslag eller i marknadsföringen som gör att man förleds att tro att det är J M Barrie eller Ian Fleming som skrivit böckerna.
Det är en självklar standard som alla förlag bör följa.

Ur Svensk Bokhandel nr 5, 7/3-08