Tillbaka

Kampen om priset

2017-03-31
av Tove Leffler

Foto: Sara Mac Key

Tove Leffler om prissättningen av böcker.

Johan Klebergs utspel i förra numret av Svensk Bokhandel har gett svallvågor. 

För er som missat, handlade det om att han vill sänka priset på ny skönlitteratur, på sikt till 120–130 kronor. 

Efter artikeln skrev han själv ett förtydligande debattinlägg på svb.se. Enligt honom finns det inget egenvärde i att ge ut en inbunden bok över huvud taget. »Släpp en häftad version på utgivningsdagen«, skriver Kleberg och fortsätter: »Sätt ett avsevärt lägre f-pris än det på dagens inbundna bok men ett högre än på dagens storpocket.«

I ett svar skriver Mats Ahlström att produktionskostnaden för mjukband inte alls är så mycket lägre än för inbundet. Ska f-priset sänkas med 30 procent måste således försäljningen öka lika mycket. »Den marknaden och köpkraften finns inte i Sverige i dag«, skriver Mats Ahlström. 

Hur böcker ska prissättas är ju knäckfrågan på en friprismarknad. 

I det här numret berättar vi om Akademibokhandelns imponerande resa från förluster på över 100 miljoner kronor 2012 till en vinst på 34 miljoner 2015.

Det finns flera anledningar till vändningen, men en är att kedjan höjt sina bokpriser och således sina marginaler. Man har alltså inte fler kunder och säljer inte fler böcker, utan man säljer dyrare böcker. 

Var man står i den här frågan handlar till syvende och sist om egenintresse. Som vd för Sveriges största nätbokhandel, Adlibris, ser Johan Kleberg inget egenvärde i att det finns en framgångsrik fysisk bokhandel. Som representant för Bokhandlareföreningen och bokhandelsägare vill Mats Ahlström naturligtvis se till den fysiska butikens bästa. En fysisk butik kan inte sänka priset lika mycket som nätbokhandeln. En liten oberoende butik kan inte heller förhandla ner f-priset så mycket som Adlibris. Och blir prisskillnaden på nätet och i den fysiska handeln för stor, kommer kunderna att gå till nätet i ännu större utsträckning. Jag tror att Akademibokhandelns strategi definitivt kan driva på en andra våg av flykt till nätbokhandeln. 

Att satsa mer och större på mjukband är ingen dålig idé. Det finns kunder som föredrar en mjuk, lite mer hanterlig bok, framför en tung inbunden. Men branschen i stort är beroende av en välmående fysisk handel. Och det sorgliga är att om Adlibris blir för bra på att sälja böcker och locka till sig kunder, då har vi en tynande fysisk handel. Så hur mycket jag än vill att alla människor i Sverige ska ha råd att köpa böcker (för detta är också en demokratifråga), så hoppas jag att Johan Klebergs strategi inte dödar den fysiska handeln.