Tillbaka

Med krisen som ursäkt

2008-09-23
av SvB
Vi lever i intressanta tider. Förläggareföreningens snabbstatistik över försäljningsutvecklingen hittills i år är ingen munter läsning. Alla siffror går i rött, alla försäljningskanaler minskar...
Vi lever i intressanta tider. Förläggareföreningens snabbstatistik över försäljningsutvecklingen hittills i år är ingen munter läsning. Alla siffror går i rött, alla försäljningskanaler minskar. Samtidigt är media fulla av rubriker i krigsformat om ekonomisk kris. En mollstämning sprider sig i leden, det blir svårt att få tillgång till kapital och de som arbetar med små marginaler lever farligt.

Men det är mycket psykologi i det här, en hel del profetior kan bli självuppfyllande för den som ansluter sig till gråterskorna på torget. Det finns anledning att påpeka ett par saker: vi lever i en tid där boken har en extremt stark ställning.

I den förra ekonomiska krisperioden, runt 2000-2001, var det många som pratade om bokens död till förmån för elektroniska media. Vi vet vad som hände. Sedan dess har boken stärkt sin ställning på andra mediers bekostnad, inklusive elektroniska sådana. Och vi vet att det köps böcker som aldrig tidigare i Sverige. En nedgång kommer alltså från en mycket hög nivå.

Dessutom: bokförsäljning har hittills aldrig följt samma cykler som den allmänna ekonomin i kristider. Slagen är ofta längre och inte så djupa som inom övrig ekonomi.

Vi vet också att böcker inte nödvändigtvis konkurrerar med andra böcker.
Det är viktigt att påpeka att den kris alla nu talar om troligen kommer att drabba enskilda aktörer negativt och andra åter kommer att dra nytta av situationen och växa. Det är så kriser fungerar.
Men det är farligt för branschen om vi jämställer det med att det är kris för boken. Det är det inte. Och det är ett faktum som inte nog kan betonas.

Och tittar man bakom en del av snabbstatistikens siffror så är de inte entydiga. Adlibris fortsätter växa i samma takt som de gjort några år nu. Coop ökade med 20 procent i augusti och enskilda boklådor har gått plus där andra gått back. Bara för att ta några exempel.

Så i stället för att beblanda sig med gråterskorna borde branschen mer aktivt börja titta på nya lösningar och diskutera visioner. Just nu är bokbranschen mer än lovligt visionslös. Runtomkring oss, på de stora världsmarknaderna men också i våra grannländer med betydligt mindre befolkningsunderlag, förs det en offensiv debatt om hur man ska utnyttja den nya tekniken, utveckla försäljningskanalerna och använda sig av it-stöd för att plocka fram statistik och underlag för effektiviseringar och snabbare service bland mycket annat.
 
I Sverige är det dödstyst. Arbetet i dessa frågor, om det finns, präglas av revirtänkande.
Där, just där, är det kris.

Ur Svensk Bokhandel nr 15/08