Tillbaka
 • Lars-Eric Hermansson

  är från den 1oktober förlagschef för det nystartade förlaget Votum Förlag AB, som är baserat i Karlstad.   Han har tidigare varit anställd inom Libris Media AB där han de senaste åren varit ansvarig för bokutgivningen inom Gullers Förlag.

 • Terése Björsenius

  jobbar som grafisk formgivare på bokproduktionsbolaget Nygren och Nygren sedan början av juni. Hon har tidigare gått reklam- och grafisk form på Beckmans designhögskola.

 • Maja Jernström

  är från den 1 september 2009 ny resurs på Stevali PR & marknadsföring. Maja har en bakgrund som marknads-kommunikatör, DIHR och litteraturvetare. Hon har tidigare arbetat på Näsby Parks Bokhandel, Bilda Förlag och Historiska Media.

 • Jennifer Lindström

  är sedan sommaren 2009 ny projektledare på Stevali Production. Hon har tidigare läst förlags- och bokmark-nadskunskap i Lund, och har sedan innan en examen i Kultur- och kommunikations-vetenskap, med litteratur-vetenskaplig inriktning.

 • Celia Ahlström

  är från 1 juni 2009 säljare på Stevali Sales. Hon har tidigare arbetat inom Internetbranschen som säljare av Internetmark-nadsföring på Getupdated Internet Media AB i Stockholm.