Tillbaka

Bibliotek för läshandikappade

1997-08-08
av SvB
Den 6 juni presenterade och öppnade Göteborgs stadsbibliotek projektet Open Media-Open Learning.

Med hjälp av EU-bidrag på 3,7 miljoner får nu det framgångsrika projektet Bibliotek för alla en fortsättning och ett nytt yrke introduceras, Open Media-informatör. Open Media är etapp två som med hjälp av ny teknik ska göra biblioteken tillgängliga för läshandikappade. Framtidens informationsvägar blir mer datoriserade och det blir svårare för läshandikappade som inte har datorvana att hitta information och kunskap. Samtidigt ställer samhället höga krav på att medborgarna kan söka information. Den tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter för personer med arbetshandikapp.
    Projektet skapar ett helt nytt yrke för arbetshandikappade, i framtiden kan synskadade och rörelsehindrade arbeta på bibliotek som Open Media-informatör.
    Erfarenheterna från det nu avslutade Bibliotek för alla och Open Media är unika och kommer framöver att spridas i Sverige och Europa. Projektet pågår till och med 1998 och den sammanlagda kostnaden uppgår till 8,9 miljoner kronor. Den som vill veta mer kan ta del av nyhetsbladet Syntes 9/97 samt slutrapport från Bibliotek för alla, tel 031/616500.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.