Tillbaka

Bibliotekslån räddar författares ekonomi

2001-10-26
av Lennart Nylund
Få svenska författare är i den lyckliga situationen att de överlever enbart på antalet sålda böcker. Många är beroende av stipendier och andra inkomster för att kunna leva ett drägligt liv. – Behovet är enormt, anser Författarförbundets ordförande Bunny Ragnerstam. B

tam hänvisar till en undersökning från 1995, där medianinkomsten bland heltidsförfattare var 119 000 kronor per år. Biblioteksersättningen har stor betydelse för författarnas försörjning. Ersättningen fördelas av Sveriges Författarfond, som i år disponerar 112 miljoner kronor. Beloppet är ett resultat av förhandlingar mellan regeringen och Författarförbundet. För närvarande betalar staten 107 öre för varje bibliotekslån av svenska originalutgåvor och översättningar. Nästa år betalas 109 öre, vilket ger Författarfonden ytterligare tre miljoner kronor. Drygt en tredjedel av biblioteksersättningen går direkt till författare och översättare. En fjärdedel används till ”garanterad författarpenning” och lika mycket till stipendier av olika slag. Av topplistan över bibliotekslån här intill framgår att det är barnboksförfattare och illustratörer som står för de stora volymerna. Först på femtonde plats dyker en vuxenförfattare upp – Henning Mankell. Direktersättningen till författare för varje bibliotekslån är 64 öre. Förra året var 4 356 författare, översättare, tecknare och fotografer eller deras arvingar berättigade till ersättning. Vid 100 000 lån inleds en avtrappning i flera steg som minskar beloppet. Beträffande barnböcker delas ofta ersättningen mellan författare och illustratör. Miljonutlåning betyder alltså inte miljoninkomster från biblioteksersättningen. Många författare väljer att ansöka om garanterad författarpenning. Garantin innebär att direktersättningen från bibliotekslånen fylls ut, upp till 147 000 kronor. I år får 215 personer detta belopp, som är skattepliktigt. Mottagaren får även stå för egenavgifter. Eftersom direktersättningen för de allra flesta är mindre än 147 000 kronor är den garanterade författarpenningen eftertraktad. 190 ansökningar kom in i våras men enligt reglerna beviljas för närvarande bara sju ansökningar per år. Garanterad författarpenning kan utgå som längst till mottagarens 70-årsdag. – Antalet garantihavare sjunker sakta. Kanske blir det åtta nya per år i framtiden, säger Författarfondens kanslichef Jesper Söderström. Inom Författarfonden finns en slags karriärtrappa. I början av ett författarskap beviljas kanske ett mindre arbets- eller resestipendium. Senare ökar chansen för fem- eller tioåriga arbetsstipendier. Garanterad författarpenning kommer ifråga endast för personer som i princip lever på sitt författarskap. Minst tio år ska ha gått sedan debuten och produktionen bör omfatta åtminstone ett halvt dussin verk. Cirka fyra procent av biblioteksersättningen går till författare med låga pensioner. – Här finns en del att göra. Förlagen borde ta större ansvar. De kunde ju lägga en del av vinsten från den ökade försäljning som väntas efter momssäkningen i pensionsfonder för sina författare, säger Madeleine Grive, styrelseledamot i Författarfonden. Vid sidan av Författarfondens stödsystem finns inkomstgarantin, där regeringen belönar konstnärer som bedriver ”verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv”. 33 författare och översättare har för närvarande rätt till denna inkomstgaranti (se tabell här intill). Totalt 157 konstnärer kan i år få 184 500 kronor var. Konstnärsdefinitionen är bred, den omfattar allt från schackspelare (Ulf Andersson) till kulturjournalister (Sigvard Hammar). Inkomstgarantin är skattepliktig och höjs med basbeloppet. Summan som betalas ut minskar om konstnären har andra inkomster. Den som i år tjänar mer än 232 700 kronor efter skatt får inget från inkomstgarantin. Men garantin är livslång och kan alltså falla ut senare om konstnären får sämre ekonomi. Det händer att förmögna konstnärer avsäger sig inkomstgarantin. Som skäl anges ibland att pengarna borde gå till andra, som bättre behöver dem. Bland de som avsagt sig märks Lars Forssell, Ingmar Bergman, Astrid Lindgren och Povel Ramel. När någon av de 157 innehavarna avlider – eller avsäger sig – utses en ny i dennes ställe. Den på senare tid mest uppmärksammade innehavaren är bildkonstnären Lars Hillersberg. Debatten kring det lämpliga i att utse Hillersberg har under året fått regeringen att vilja ändra beslutsgången. Hittills har Konstnärsnämnden i samråd med Författarfonden lämnat förslag som regeringen godkänt utan någon egen prövning. Men regeringen vill nu överlämna även de formella besluten till konstnärsorganen. Ett förslag med denna innebörd ska behandlas av riksdagen under hösten. Inkomstgaranti kan inte sökas, men det står var och en fritt att lämna förslag. – Vi får in ett 30-tal förslag om året utifrån. Kampanjer förekommer och även att konstnärer föreslår sig själva, berättar Konstnärsnämndens kanslichef Nils Johansson. En praxis har utvecklats mellan Konstnärsnämnden och Författarfonden, där den senare får utse var tredje innehavare. Författare som får inkomstgaranti kan inte samtidigt ha garanterad författarpenning. fakta/Författare och översättare med statlig inkomstgaranti Gunila Ambjörnsson Tobias Berggren Anne-Marie Berglund Birgit Edlund Margareta Ekström Mariann Eyre Sven Fagerberg Gösta Friberg Margareta Garpe Elsa Grave Lennart Hellsing Elisabet Hermodsson Margareta Holmqvist Folke Isaksson Willy Kyrklund Ingemar Leckius Sara Lidman Sven Lindqvist Arne Lundgren Lars Lundqvist Gabriela Melinescu-Coeckelberghs Jan Myrdal Göran Palm Göran Printz-Pålsson Lennart Sjögren Östen Sjöstrand Göran Sonnevi Lars Söderberg Urban Torhamn Rita Tornborg Birgitta Trotzig Gunnel Vallquist Ulrika Wallenström fakta/Mest utlånade författare i folk- och skolbibliotek 1999, antal lån Astrid Lindgren: 1 500 907 Anders Jacobsson: 1 208 418 Gunilla Bergström: 1 175 656 Sören Olsson: 1 162 982 Eva Eriksson: 995 462 Sven Nordkvist: 845 026 Barbro Lindgren: 787 497 Inger Sandberg: 756 897 Lasse Sandberg: 754 881 Ulf Löfgren: 692 304 Gunilla Wolde: 519 003 Viveca Lärn: 508 841 Ulf Nilsson: 498 801 Hans Peterson: 479 860 Henning Mankell: 479 469 Ilon Wikland: 437 789 Maj Bylock: 424 087 Anna-Clara Tidholm: 423 496 Elsa Beskow: 417 702 Måns Gahrton: 403 224

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.