Tillbaka

Biblioteksstrategin: centralisera inköp av e-böcker

2019-03-07
av Emma Olsson
Foto: Ola Kjelbye

En centraliserad samordning av inköp och standardiserade ersättningsmodeller för e-böcker och ljudböcker. Det är en del i förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi, som överlämnas till regeringen.

I dag lämnade samordnaren Erik Fichtelius över sitt förslag till en nationell biblioteksstrategi till kulturminister Amanda Lind. Mellan 2018 och 2020 har regeringen tillsatt 250 miljoner kronor årligen för biblioteksutveckling.

Samordnaren Erik Fichtelius föreslår att biblioteken får en egen central förhandlingsorganisation, med en fast prismodell för inköp av e- och ljudböcker. Enligt förslaget bör inköpen av digitala böcker konkurrensutsättas. Detta för att folkbiblioteken inte ska vara beroende av en enda distributör, och för att göra det enklare att beräkna kostnader för inköp.

Prismodellen för e-böcker ska enligt förslaget göra skillnad på backlist och nyutgivning, med en karensperiod för utgivning av nya böcker, för att upphovspersoner ska få möjlighet till en skälig ersättning.

Biblioteksmyndigheten får i uppdrag att upprätta en nationell plattform för innehåll och utlåning. Det innebär bland annat en nationell katalog och nationella bibliotekskort. 

Totalt föreslår utredningen 90 miljoner kronor till digitalisering och 25 miljoner kronor för samordning och centralisering.

Böcker som får kulturstöd eller distributionsstöd ska gå att låna digitalt redan vid utgivning.
Utredningen vill också se ett nationellt kunskapscentrum för skolbibliotek, totalt får skolbiblioteken 50 miljoner kronor i förslaget.
Biblioteken ska kompetensutvecklas. Ett sätt är fler studieplatser på biblioteks- och arkivarieutbildningarna. Totalt får satsningen 25 miljoner kronor.

Bibliotekens roll som faktaförmedlare och demokratistöd i tider av ”fake news” lyfts också fram, precis som minoritetsspråkens och inkluderingens betydelse. Urbefolkningens möjlighet att behålla sitt språk ska underlättas, bland annat genom tillgång till litteratur på alla bibliotek, totalt vill biblioteksstrategin tillsätta 40 miljoner kronor till området. 

Biblioteken ska vara mångspråkiga, ett mål som får en budget på 20 miljoner kronor. 
– Målet är demokrati, säger Erik Fichtelius, under överlämnandet av rapporten.

KB fick uppdraget av regeringen 2015.

Svenska barnboksinstitutet har tidigare kritiserat utredningen för bristande förståelse för stiftelsens verksamhet. Bland annat har Lillemor Torstensson varit orolig för att SBI ska inordnas under KB.
– Jag kan inte se det utifrån vad jag läser (i strategin, reds anm), säger hon till SvB.  

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.