Tillbaka

Bokutredarna dammsuger branschen

1997-05-16
av Fredrik Lindberg
Bristen på statistik som beskriver bokbranschen är en av de frågor som den statliga bokutredningen kommer att ta upp

Enligt kommittédirektivet ingår det i utredarens uppdrag att bland annat "lämna förslag på statistik- och analysmetoder som gör det möjligt att kontinuerligt följa utvecklingen på det svenska bok- och kulturtidskriftområdet".
    Knappheten gör sig påmind nu när utredarna, under ledning av sekreteraren Marianne von Baumgarten, dammsuger branschen på fakta. Tiden som finns till förfogande är kort. Och budgeten stram.
    Innan ordföranden, Anna-Greta Leijon, formulerar konkreta förslag ska kartläggningen vara klar. Ett uppdrag har lagts ut. Det är bokhandelsanalytikern Leif Olsson som ska ringa in alla kända och okända försäljningsställen för böcker. I övrigt gäller det för utredarna att vittja befintliga källor, på högskolor, myndigheter och bland branschens institutioner och aktörer. Böckernas tillgänglighet löper som en röd tråd genom utredningens arbete.
    Ett seminarium har hittills hållits, där frågan om fasta priser avhandlades. Den 29 maj hålls nästa, om läsfrämjande åtgärder och ytterligare ett om kulturtidskrifternas villkor är planerat. Än så länge är frågorna fler än svaren:
    Hur hävdar sig biblioteken i det kommunala självstyret? Hur slår det dyrare portot? Och kopieringen? Behöver upphovsrätten stärkas? Hur är lönsamheten i branschen? Ska litteraturstödet förbli oförändrat? Hur fungerar det statliga bokhandelsstödet? Hur är det med utbildningen för bibliotekarier, bokhandlare och förlagsredaktörer?
    Vad gäller royalty och rabattsatser hänvisar dock utredarna till konkurrensverket, Och momsfrågan är, som bekant, tabubelagd.
    Den 28 september ska utredningen läggas fram. Då ska utredarna, enligt direktiven, ha prövat "hur ändamålsenliga de nuvarande statliga insatserna på bokens och kulturtidskrifteras område är och lämna förslag till framtida statliga insatser".

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.