Tillbaka

DEBATT: “Författarförbundets agerande är ett haveri”

2022-06-07
av Kristofer Andersson
Kristofer Andersson, operativ chef på Modernista Group.
Foto: Nanna Hallberg

I torsdags gick Författarförbundet ut och varnade sina medlemmar för avtal med Modernista. Förlagets operativa chef Kristofer Andersson är starkt kritisk till förbundets beslut och uppträdande.

– Hållningen är obegriplig, skriver han i ett debattinlägg.

”Det tar lång tid att skriva ramavtal med jurister och alltihopa”, sa Sveriges Författarförbunds ordförande Grethe Rottböll till Dagens Nyheter förra veckan.

Då hade Rottböll redan lämnat de månadslånga samtalen med Modernista. Ordet ”samtal" är en överdrift. Förbundet gjorde sig snabbt otillgängliga. Därefter gick de ut med en allmän varning till sina medlemmar för att teckna avtal med förlaget. Förbundet säger sig ha rapporter om ”oskäliga avtal, avtalsbrott, problem med utbetalningar och royaltyredovisningar, samt oetiska affärsmetoder”.

Det torde vara första gången i svensk förhandlingshistoria som en facklig organisation vägrar att förhandla fram bättre villkor för sina medlemmar med hänvisning till möda och tidsbrist. Författarförbundets agerande är ett haveri.

Fortfarande nekar de konsekvent till att specificera vilka påstådda avtalsbrott de syftar på. I sex veckor har vi bett dem redovisa vilka betalningar förbundet anser vara utestående. Rottböll hävdar att vi ”vet” vad de talar om. Det gör vi inte.

Vi tvingas alltså gissa: Vi har en (1) pågående tvist med en upphovsperson. Den lär avgöras i domstol nästa år. Där har parterna olika uppfattning om avtalsreglering – kan ett avtal för en textbok styra en illustrerad utgåva? Väldigt tråkigt förstås. Men det är inte ett avtalsbrott. Det är en tvist.

Eller ska vi anta att de tänker på redovisningen som först inte kom fram till ett dödsbo som råkat ange fel postnummer? Menar de månne personen som i flera år – utan att tala med förlaget – sade sig inte ha fått betalt, trots att 99 810 SEK utbetalades redan för fem år sedan? Eller kan det handla om översättaren som på tiotalet dröjde så pass med översättandet att vår utgivningsrätt upphörde att gälla och utgivning därmed inte längre var möjlig? Denne arbetar för övrigt i dag inom Författarförbundet.

Vi har av respekt hittills undvikit att själva dra upp dessa ärenden, men förbundet tvingar oss.

I slutet av april framförde Författarförbundet via mejl svepande kritik mot Modernista. Förbundet insisterade på ett möte med syfte ”att tillsammans formulera trovärdiga lösningar som våra medlemmar kan känna sig trygga med.” Den formuleringen framstår idag som en chimär. Förbundet hade redan bestämt sig för offentlig smutskastning.

Modernista Group föreslog ändå, via en regelrätt förhandlingsframställan, att sluta ett ramavtal med Författarförbundet för samtliga våra författare och översättare. Vi åtog oss också att fram till dess – under förhandlingstiden – följa de avtal som förbundet tecknat med branschens dominerande förlag.

Detta – per definition en trovärdig lösning – har Författarförbundet sagt nej till.

”Vi kan inte ingå ett ramavtal med ett förlag som vi redan vet har svårt att hålla ingångna avtal. Det måste upprättas ett ömsesidigt förtroende för att en sådan avtalsrelation ska kunna fungera”, skriver Grethe Rottböll per mejl.

Hållningen är obegriplig. Ömsesidigt förtroende är konsekvensen av förhandling, inte förutsättningen för att sådan ska inledas. Med starkast möjliga formuleringar svartlistar förbundet Modernista och stänger dörren till samtal. Vi väljer ändå – igen – att bjuda in till förhandling.

Författarförbundet å sin sida krävde också ensidigt att Modernista skulle acceptera en lista med 15 krav, om allt från avtalstider till detaljerade anvisningar för samspelet med författare. Ett exempel: ”Förlaget ska svara på översättares/författares mejl alternativt per telefon inom 7 dagar från datum för första kontaktförsök”. (Allt detta godtog också förlaget, den kommenderande tonen till trots).

Är Modernista felfritt? Har samtliga samarbeten med våra drygt 12 000 rättighetsinnehavare löpt på utan problem? Nej. Författare och översättare har drabbats när vi inte byggt ut vår administration i takt med en mycket kraftig tillväxt. Vi är idag 15 gånger större än för 10 år sedan. Kreatörer har blivit besvikna när utfallet av samarbeten inte blivit som det var tänkt eller på viset de drömt om. Författare har väntat på mejlsvar. Vi har varit sena med royaltybetalningar. Det finns noll skäl att försvara detta.

Grethe Rottböll tillträdde som ordförande för Författarförbundet våren 2018. Innan april i år hade hon under de fyra åren hört av sig till oss sammanlagt en enda gång, då för att diskutera bokens värde. Vi uppskattade dialogen mycket. Ingen kritik mot förlaget framkom under tre timmar. Mötet står i bjärt kontrast till det tonläge som Sveriges Författarförbund etablerat som praxis våren 2022. När Grethe Rottböll slutligen hittar en lucka i sin kalender väntar vi redan vid förhandlingsbordet.

Kristofer Andersson
COO/operativ chef, Modernista Group

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.