Tillbaka

E-bok och pappersbok lika miljövänliga

2009-11-23
av Sara Djurberg
E-boken är mest miljövänlig – men bara om man läser många böcker på sin läsplatta. Det visar en ny studie från KTH:s forskningscentrum Centre for Sustainable Communications.

jämförs miljöeffekterna av tre olika sätt att konsumera böcker: en inbunden skönlitterär bok inköpt i en fysisk bokhandel, samma bok inköpt i en nätbokhandel eller som e-bok läst på en läsplatta. Studien analyserar bokens hela livscykel från råvaruutvinning till produktion, användning och avfallshantering. Jämförelsen utgår från att boken har 360 sidor och läses av en person innan den kastas, samt att bokköparen har kört bil i två kilometer för att inhandla den. Läsplattan antas ha en livstid på två år och användaren antas läsa 48 böcker under den tiden.

– Det är intressant att det utifrån basscenariot inte är så stor skillnad mellan en inbunden bok och en e-bok vad gäller miljöpåverkan. Det är inte självklart att en e-bok är fördelaktig ur miljösynpunkt. Studien bekräftar att beteendet spelar stor roll, säger forskaren Åsa Moberg, en av två författare till rapporten.

Rapporten är delvis finansierad av forskningscentrets partnerföretag, bland andra Bonnier och Tidningsutgivarna, och informationen till studien är hämtad från Bonnierförlagen, Adlibris och Elib. Men finansiärerna har inte påverkat forskningen, enligt Åsa Moberg.

– All forskning vi gör är oberoende och vetenskaplig. Däremot gör centret forskning som är intressant för dem, det är därför vi studerat boken. Men de styr inte våra slutsatser. Både e-boks- och papperssidan är ju dessutom representerad, säger Åsa Moberg.

För att läsplattan ska löna sig ur klimatsynpunkt måste man läsa minst 33 e-böcker. E-boken är således i den här studien något mer miljövänlig än en tryckt bok. Men förhållandena blir snabbt annorlunda om man ändrar på någon av parametrarna:

– Om man istället promenerar till bokhandeln är pappersboken likvärdig med e-boken – och om man låter fler läsa en bok är pappersboken bättre ur klimatsynpunkt. Om två personer läser boken halveras miljöbelastningen. Likadant med pocket: eftersom pappret är en stor del av den tryckta bokens miljöpåverkan måste man läsa nästan dubbelt så många pocketböcker för att läsplattan ska vara mer miljövänlig, säger Åsa Moberg.

Biltransporten till bokhandeln utgör 20 procent av miljöbelastningen. På samma sätt väger fördelarna för e-boken över ju fler e-böcker man läser på läsplattan. Nästan hela e-bokens miljöbelastning kommer från produktionen av läsplattan:

– Är du en jätteflitig läsare och även läser tidningar och dokument är den fördelaktig. Läsplattan drar väldigt lite energi jämfört med en dator eller mobiltelefon. Men vi vet för lite om de giftiga ämnen som eventuellt frigörs vid produktion och avfallshantering, säger Åsa Moberg.

Att köpa böcker på nätet är enligt rapporten lite mer miljövänligt än att handla i en fysisk bokhandel. Det beror främst på att många böcker i den fysiska bokhandeln returneras till förlagen (14 procent, enligt studien). Men energiförbrukningen i boklådorna väger också in.

– Nätbokhandelns nackdel är att distributionen sker i fler led; från centrallager till nätbokhandelns lager. Men nackdelen vägs upp av att returerna från den traditionella bokhandeln är fler. Fast även om alla böcker såldes i nätbokhandel skulle det troligtvis ändå tryckas överupplagor, så jämförelsen är inte helt rättvis, säger Åsa Moberg.

Köpet i internetbokhandel utgår från att kunden kör bil till ett uthämtningställe. Om köparen i stället får boken hemkörd med Postens ekonomipost blir nätbokhandeln ännu mer fördelaktig.

Åsa Moberg reserverar sig för svårigheterna i att jämföra e-böcker med pappersböcker. Om e-böcker skrivs för att publiceras digitalt från början går det kanske inte att ställa dem mot pappersböcker.

– E-boken och pappersboken är inte exakt utbytbara. E-boken kanske blir en ny sorts bok som innebär nya beteenden och förändringar i läsningen. Läsplattan kan vara en intressant pryl för en ny målgrupp, som därmed kanske börjar läsa pappersböcker också. Då ökar den totala miljöbelastningen, samtidigt som det är positivt att fler läser.

 

Så påverkar böcker klimatet

Koldioxidekvivalenter

En inbunden skönlitterär bok köpt i fysisk bokhandel: 1,3 kilo

I nätbokhandel: 1,1 kilo

E-bok köpt i nätbokhandel och läst på läsplatta*: 0,87 kilo

 *Förutsätter att 48 e-böcker läses totalt.

Koldioxidekvivalenter är ett mått på hur stora koldioxidutsläpp som en produkt orsakar.

 

Om rapporten:

Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta – en jämförande miljöbedömning är publicerad av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Centre for Sustainable Communications.

Läs hela rapporten www.sustainablecommunications.org

 

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.