Tillbaka

E-phone vann i hovrätten

2009-10-13
av Johanna Westlund
Foto: Ola Kjelbye
En oenig Svea Hovrätt beslutade i dag att upphäva tingsrättens beslut i det första Ipredmålet. Det innebär att E-phone inte behöver lämna ut namn och adress på den misstänkte fildelaren.– Vi blev mycket överraskade. Men det är för tidigt att säga att Ipredlagen är meningslös, säger Kjell Bohlund, ordförande Förläggareföreningen. –

et är tråkigt och beklagligt. Det försvårar vårt arbete att försvara upphovsrätten, säger Magnus Nytell, vd Bonnier Audio, ett av de förlag som krävt ut uppgifterna av E-phone.
Bakom anmälan mot internetleverantören E-phone (också kallad Perfect Communication) för att få fram vem som står bakom den ip-adress från vilken förlagen menar att det illegalt laddats upp en mängd ljudböcker, står Bonnier Audio, Earbooks, Norstedts, Piratförlaget och Storyside (Ljudboksförlagen).
Tingsrätten dömde till Ljudboksförlagens fördel, men enligt hovrättens bedömning är det inte bevisat att det finns sannolika skäl för upphovsrättsintrång. Hovrätten upphäver därför tingsrättens beslut om informationsföreläggande.
– Det känns skönt. Det är bra för alla oss som är ute på nätet att hovrätten har dömt så här – att man måste ställa högre krav på bevisningen i Ipredmål, säger Bo Wigstrand, vd E-phone, och fortsätter:
– Om tingsrättens dom hade vunnit laga kraft hade alla med dator kunnat bli utsatta för det här. Det är en seger för den personliga integriteten på nätet.
Den avgörande frågan i målet var huruvida böckerna hade tillgängliggjorts för allmänheten eller för en begränsad krets. Men eftersom det krävts inloggningsuppgifter för att ta del av ljudboksfilerna – och det inte är bevisat att dessa inloggningsuppgifter spridits – så är det, enligt hovrätten, inte bevisat att det finns sannolika skäl för att ljudböckerna funnits tillgängliga för allmänheten.
Men Ljudboksförlagen menar att de tidigare visat att Antipiratbyrån kunde ladda ner ljudböckerna från servern.
Och Kjell Bohlund, ordförande Förläggareföreningen som varit samordnande för Ljudboksförlagen, ställer sig frågande till hur hovrätten resonerat:
– Det är konstigt att de tycker bevisningen är svag. Det är i princip förlagens samlade produktion som kopierats och lagts ut på den här ftp-servern, och den har varit tillgänglig för så pass många att vi tycker det är uppenbart att det inte varit för personligt bruk, säger Kjell Bohlund.
När det gäller frågan om huruvida Ipred-direktivet strider mot Europakonventionen och EG-rätten, delar dock hovrätten tingsrättens bedömning och underkänner E-phones argumentering. Hovrätten avslår därför också PCS:s yrkande om att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen.
– Jag har inte läst domen så jag kan inte kommentera det ännu. Men det viktigaste är att rätten kommit fram till att det måste ställas riktiga bevis i Ipredmål, säger Bo Wigstrand.
Hovrätten var dock inte enig i sitt beslut.
– Det var en delad hovrätt: två var för, två emot, och det var ordförandens röst som fällde utslaget. Det tyder på att man i rättsväsendet är osäker på hur lagen ska tillämpas, säger Kjell Bohlund.
Ljudboksförlagen har ännu inte hunnit ta ställning till om man ska överklaga domen.
– Jag vet inte om vi kommer att överklaga ännu. Det måste vi ta ställning till ihop med våra jurister. Det kommer vi att göra snarast möjligt, säger Magnus Nytell och fortsätter:
– Det vi måste ta till oss är om vi har gjort en juridisk felbedömning. Förnuftsmässigt känns det ju solklart, det är synd att det inte går hand i hand med den juridiska synen.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.