EU-parlamentet vill gynna e-boksmarknaden

Ledamöterna i EU-parlamentet vill skapa en enda europeisk marknad för e-böcker och andra digitala produkter. Samtidigt uppmanar parlamentet EU-kommissionen att tillåta sänkt moms på digitala produkter inom kultursektorn.

Publicerad

Kraven till EU-kommissionen kommer från en resolution föreslagen av den franska ledamoten Marielle Gallo. Resolutionen antogs i veckan med stor majoritet: 484 ledamöter röstade för, 48 röstade emot och 56 ledamöter lade ner sina röster.

I resolutionen kräver ledamöterna en rad åtgärder för att främja en gemensam europeisk marknad för digitala produkter. Man menar att marknaden är fragmenterad och bör stödjas, särskilt under den pågående ekonomiska krisen.

Ledamöterna påpekar att den nuvarande lagstiftningen ger upphov till skevheter när den tillåter enskilda medlemsstater att ha lägre moms på fysiska böcker, men inte på e-böcker. Dessa beläggs därför med i snitt med 15 procents moms i unionen. Det hämmar marknaden, menar ledamöterna i resolutionen.

För att snabbt gynna utvecklingen av en gemensam digitalmarknad och för att underlätta för europeiska internetaktörer, bör EU i väntan på ny lagstiftning temporärt tillåta reducerad moms på digitala produkter inom kultursektorn, anser ledamöterna.

Man pekar också på ett principbeslut från OECD, som stadgar att momsen ska betalas i det land där varan konsumeras, och som EU beslutat ska börja gälla från 2015.

Bestämmelserna bör skyndas på och gälla så snart som möjligt, säger parlamentet.

Slutligen uppmanar ledamöterna kommissionen att se till att alla förändringar av skattelagstiftningen leder till enklare momsregler och undanröjer alla former av dubbelbeskattning.

Fotnot:

En stor majoritet i EU-parlementet röstade nyligen för ett föreslag om likvärdig skatt för böcker, tidningar och magasin oavsett format. Läs mer om beslutet i Svensk Bokhandel nr 19 2011.

Powered by Labrador CMS