Tillbaka

Google backade

2009-11-14
av Lars Schmidt
Utländska böcker kommer inte att omfattas av Googles kritiserade avtal.I det reviderade förslag som Google på fredagseftermiddagen lämnade in till amerikansk domstol omfattas bara böcker utgivna i USA, Kanada, Australien, Storbritannien.

Det blev nästan total seger för de utländska förlag och organisationer som protesterat mot Googles ursprungliga avtal. I det reviderade förlikningsavtal som Google nu lämnat in till domstolen i New York utesluts i stort sett alla utländska böcker.

– Om man jämför med det första avtalet är det här mycket bättre för oss i Sverige och Europa, säger Pia Janné Nyberg, jurist på Svenska Förläggareföreningen, en av de organisationer som lämnat in klagomål till domstolen.

Författarförbundets ordförande Mats Söderlund är däremot besviken över att svenska verk inte längre är med.

– Jag tycker att det är synd. De skannar ju in alla böcker - oavsett om de är lönsamma eller inte. Det är en jättetjänst för våra medlemmar. Och man behåller rättigheten till sina verk.

I Googles ursprungsavtal omfattades samtliga verk utgivna i hela världen före den 5 januari 2009. Men nu är utländsk litteratur undantagen.

– Det handlar om miljontals titlar som inte längre är med, minst 95 procent av all utländsk litteratur är undantagen, säger Dan Clancy, teknisk direktör och ansvarig för Google Books.

De utländska böcker som fortfarande omfattas av avtalet är de som finns registrerade vid US Copyright Office eller som är publicerade i Storbritannien, Australien eller Kanada före den 5 januari i år.

– Vi tror att det bara är en bråkdel av alla svenska böcker, säger Pia Janné Nyberg.

Trots det menar hon att de böcker som fortfarande omfattas, och som digitaliserats av Google, borde tas bort. Det kommer dock inte att ske automatiskt.

– Vi kommer att ta bort alla verk där rättighetsinnehavaren begär att vi gör det. Men vi kräver en begäran, säger Dan Clancy.

Det nya avtalet innefattar bara verk utgivna i de stora engelskspråkiga länderna - USA, Kanada, Australien och Storbritannien. För dem gäller i stort sett samma regler som i det tidigare avtalsförslaget: Google ges för all framtid rätten att använda verken; upphovsrättsinnehavarna har rätt till ersättning men avsäger sig samtidigt för all framtid möjligheten att stämma Google för eventuella upphovsrättsintrång.

På några punkter har avtalet förändrats. Bland annat kommer publiceringen av så kallade herrelösa verk - böcker vars upphovsrättsinnehavare man inte ännu lyckats spåra - att dröja i fem år. Om upphovsmannen fortfarande inte spårats kommer intäkterna därefter att frysas i en fond vars avkastning går till välgörande ändamål.

Den mest kritiserade punkten - tvånget att de som inte ville vara med själva måste ”opt out” - säga nej, kvarstår för de länder som nu omfattas.

– Det finns ingen möjlighet att ha ett system med ”opt in” med så många böcker och så många rättighetsinnehavare, säger Paul Aiken, direktör i det amerikanska författarförbundet Authors Guild.

När det ursprungliga avtalet presenterades för ett år sedan väckte det en storm av protester. Förlag och förläggareföreningar i bland annat Norden, Tyskland, Frankrike och Japan krävde ändringar. Tysklands förbundskansler Angela Merkel, liksom franska regeringen protesterade.

Tillslut började amerikanska justitiedepartementet oroa sig för den negativa publiciteten och krävde att avtalet skulle skrivas om.

Google kommer inom kort att inleda förhandlingar med organisationer och förlag som vill teckna partnerskapsavtal med liknande innehåll som det reviderade förlikningsavtalet.

– Alla europeiska länder är viktiga för oss. Och små länder är lika viktiga som stora, säger Dan Clancy.

För information om hur svenska och andra förlag ska inleda förhandlingar hänvisar han till Google Books hemsida.

Från Googles sida är det ett misslyckande att man tvingades backa och exkludera utländsk litteratur från avtalet.

– Vi är besvikna men vi kommer att fortsätta att arbeta för att Google Books ska göra böcker från hela världen tillgängliga, säger Dan Clancy.

För avtalet väntar nu en process där berörda parter kan lämna in nya invändningar. I början av 2010 kommer en så kallad Final Fairness hearing att hållas, inför ett slutgiltigt godkännande.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.