Tillbaka

Gör läsare till författare

2019-07-25
av Emma Olsson
Athena Farrokhzad
Foto: Sara Mac Key

Hon är aktuell med diktsamlingen I rörelse och som ständig skrivlärare på Biskops-Arnös författarskola. Athena Farrokhzad undervisar i skrivande genom att lära ut läsning.

Stockholm är soligt, så också torget i Bagarmossen, men Athena Farrokhzad har luvan uppdragen. Hon är förkyld. Framför henne på marken vid den lilla uteserveringen sitter en uppmärksamhetssjuk mops med tungan som en rosa slips över bröstet. Hen vinner inget på det. Det ingår i Athena Farrokhzads uppdrag att prata om skrivande, men hon vaktar det som är personligt. Den okända mopsen får inget gehör.

– Det är fantastiskt att vara med och utforma en utbildning och därigenom ett litterärt fält. Vi har extremt många sökande. En väldigt stor del av dem som debuterar i Sverige och i Norden har gått hos oss. Så det spelar roll vilka vi gör plats för. Vad vi läser, vad vi pratar om, säger hon.

Tillsammans med Ida Linde (Mördarens mamma, Norstedts) och Sara Gordan (Martin Andersson: Ett skuggspel, Albert Bonniers) är hon ansvarig för författarutbildningen vid folkhögskolan som ligger mellan Stockholm och Uppsala. Burcu Sahin (Broderier, Albert Bonniers) arbetar där också.

Berätta, vad är författarlinjens uppdrag?

– Att utbilda människor i att vara goda läsare. Vi ger människor verktyg för att läsa genom att föreslå olika teman, begrepp och angreppssätt. Och vi gör det för att vi tror att genom att bli en uppmärksam läsare kan man lära sig att arbeta med skrivande och litteratur, säger hon.

Undervisningen organiseras i teman.

– I början har vi introduktion till samtidspoesi, prosa, genrer, dramatik. Sen jobbar vi fördjupat med olika författarskap och teman som vi tycker är relevanta i samtiden. Allt från flerspråkighet till queer poesi från romanens frågor till journalistiska metoder. Amen, hur mycket grejer som helst.

Kärnan i verksamheten är textsamtal. De sker ofta en gång i veckan i grupper om fyra, tillsammans med en lärare.

– Den som har skrivit texten får lyssna. Det är otroligt lärorikt. Ofta är det en omtumlande upplevelse, att förstå diskrepansen mellan vad man själv tänker att man har skrivit jämfört med vad andra tycker. Man lär sig väldigt mycket på att prata om andra människors texter, säger Athena Farrokhzad.

Vad lär man sig?

– Man lär sig ett språk. En blick för relationen mellan form och innehåll, för vad en text gör med sin genre, med sina karaktärer, med sina läsare, med världen, vad den gör med litteraturhistorien, säger hon.

När de tre lärarna tog över utbildningen 2011, såg de en utbredd kunskapsbrist i klassrummet.

När de tre lärarna tog över utbildningen 2011 såg elevgruppen mer homogen ut än idag. Många kom från Stockholms innerstad och hade själva kulturarbetarföräldrar. Det ledde till en kunskapsbrist i klassrummet.

– Vi upplevde det som en väldigt viktig del av vårt uppdrag att förändra det. Och nu ser det annorlunda ut. Att eleverna har olika bakgrund bidrar till vårt litterära arbete. Heterogeniteten är en styrka socialt. Man konkurrerar inte om samma plats om man inte är så lika. Då kan man möta varandra med annat intresse, förklarar hon.

Makten att förändra är hennes och kollegernas. Och hon ser skillnad, mot när hon började undervisa på skolan.

Du pratar om ideologi. Om arbetarrörelsens ideal. Men själv har du och dina kollegor också ganska mycket makt.

– Vi har jättemycket makt. Och det är därför jag tycker om mitt jobb. Så är det faktiskt. Men med den makten kommer ett ansvar, säger hon.

Men det var på grund av språket hon själv blev poet.

– Jag är huvudsakligen intresserad av språk. Hur språket kan drabba. Hur något som är konstigt, obehagligt, obegripligt eller frånstötande kan vara djupt meningsfullt eller vackert, säger hon.
Mopsen har gått hem.

Athena Farrokhzad ska också göra så.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.