Tillbaka

KF-köp av OTAB försvagar Bokia

1998-08-07
av Fredrik Lindberg
Bokia förlorar omkring sju procent av kedjans omsättning när KF Media förvärvar OTAB-gruppen från huvudägarna Curt Andersson och Anders Ahlgren.

ären omfattar fyra Bokia-anslutna allmänbokhandlar, fem studentboklådor, en distributionsanläggning samt Boktjänst, som är inriktat mot bibliotek, skolor och företag och där även internetbokhandeln Boktjänst Direkt ingår.
    Gruppen omsätter omkring 130 miljoner kronor, rensat från transaktioner inom koncernen och externa distributionsuppdrag, med ett 60-tal anställda.
    Varför säljer ni?
    - Det gavs ett bra tillfälle. KF ville köpa hela verksamheten, innan dess hade vi inte funderat på att sälja. Alternativet hade varit att stycka gruppen vid ett senare tillfälle. Vi har på tio år byggt upp den tredje största bokhandelsgruppen i landet. Kanske är vi entreprenörer, som tycker det är roligast att utveckla och bygga, säger Anders Ahlgren.
    Gruppens resultat efter finansnetto har de senaste åren legat mellan fyra och sju procent av omsättningen. Utifrån den nivån skulle fem årsvinster motsvara omkring 35 miljoner kronor.
    Köpte ni dyrt?
    - Det vet vi först om ett par år. Köpeskillingen är baserad på fortsatt god lönsamhet. Vi köper ett företag där det finns synergier och det är värt en del pengar, säger chefen för KF Media, Börje Fors. Sju procent

Affären innebär att frivilligkedjan Bokias sammanlagda omsättning minskar med omkring sju procent. De fyra allmänboklådorna finns på orter där KF-ägda Akademibokhandeln inte är etablerad: Blids i Falun, Borlänge bokhandel, Karlstedts i Skövde samt Lundmarks i Södertälje.
    - Vi tappar fyra marknader som vi måste se över hur vi kan gardera. För vi vill inte släppa dem på sikt, säger Bokias vd, Per Skogholm.
    Kursboksbutikerna finns vid högskolorna i Falun, Skövde, Södertälje, Södertörn/Huddinge och Västerås. På de två senare orterna har Akademibokhandeln haft konkurrerande kursboksbutiker. Enligt Börje Fors kommer mellan fem och 20 tjänster inom OTAB att beröras av dubblerande verksamheter genom affären.
    - Vi bedömde OTAB som en aggressiv konkurrent som vi trodde skulle gå vidare på våra domäner, säger Börje Fors.
    Akademibokhandeln butiks AB kommer att omsätta omkring 600 miljoner i ett 40-tal butiker. KF:s verksamhet för storkunder, Bokdistributören, dubblerar volymen och kommer att omsätta omkring 200 miljoner kronor.
    Ni slipper en konkurrent som har pressat marginalerna, inte minst på storkundssidan?
    - Vi kan inte räkna hem den här affären genom att vi slipper en konkurrent, säger Börje Fors.
    - Den som tror att en sådan här affär blir en marginalhöjare för ett för ytligt resonemang. Det är så öppet i dag, inte minst genom Internethandeln, att det inte finns utrymme för att höja marginaler, säger Anders Ahlgren.
    Curt Andersson och Anders Ahlgren kommer tills vidare att fungera som konsulter för KF. Samtliga butikschefer i OTAB arbetar vidare.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.