Tillbaka

”Markerar att barns läsning är viktig”

2020-09-09
av Kalle Laxgård
Mattias Fyrenius, förlagschef Bonnier Carlsen.
Foto: Sara Mac Key

Regeringen satsar 200 miljoner kronor på barns och ungdomars läsning.

– Alldeles fantastiskt, säger Bonnier Carlsens förlagschef Mattias Fyrenius.

Frågan om ungas sjunkande läsförmåga har aktualiserats många gånger de senaste åren. I våras presenterade Statens Medieråd en uppmärksammad rapport som visade att andelen ungdomar som läser på fritiden halverats på bara tio år.

För att stävja utvecklingen lanserar regeringen nu en samling åtgärder man kallar ”läspaketet”. Sammanlagt handlar det om ungefär 200 miljoner kronor.

Läspaketet består av tre delar, där den första är fortbildning för lärare inom förskola- och lågstadiet. Den andra handlar om bibliotekens närvaro och den tredje är kopplad till SOU:n Läsdelegationen från 2018, med olika förslag på att stimulera läslust inom olika delar av samhället.

Bonnier Carlsens förlagschef Mattias Fyrenius är mycket entusiastisk över beskedet. 

– Det här är en både viktig och modig hyllning av barnkulturen i allmänhet och barnboken och läsning i synnerhet. Det är en markering, att man verkligen prioriterar det här området, säger han.

Med brasklappen att det ännu återstår att se hur stödet kommer att användas i praktiken menar han att summan i sig, 200 miljoner, är så betydande att pengarna kommer att göra skillnad.

– Både för det man vill: öka läsförståelsen och intresset bland barnen. Men jag tror också att det möjliggör ordentliga satsningar. Det kommer förhoppningsvis finnas möjligheter att jobba mer med barnen i skolan – för att det finns resurser, säger Mattias Fyrenius.

Som SvB rapporterat har Liberalerna tidigare tagit upp förslag om stöd för just ungas läsvanor. Så sent som i våras föreslog partiet pengar ur vårbudgeten till att skapa ett oberoende läsråd.

I sin rapport pekar Statens Medieråd ut mobilanvändningen bland unga som en viktig anledning till den sjunkande läsningen. Men Liberalerna lyfter också det stora antalet nyanläda som kommit till Sverige, som utökat skillnaderna i läskunnighet och där utsatta områden halkar efter allt mer.

Problemen skapar ett demokratiskt underskott, säger partiledaren Nyamko Sabuni till Dagens Nyheter.

– Vi ser många barn som växer upp med ett bristfälligt ordförråd, vilket gör att de får svårt i skolan och i vissa fall avslutar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. En sexåring bör ha ett ordförråd på 10 000 ord, men tittar man på många barn i framför allt utsatta områden består deras ordförråd av endast 2 000 ord. Detta gör livet svårare på alla sätt.

Till DN säger Liberalernas kulturpolitiske talesperson Christer Nylander att en stor del av Läsdelegationens förslag nu kommer att genomföras.

Vad satsningen – och de 200 miljonerna – kommer att betyda för bokförlagen, ger Bonnier Carlsens Mattias Fyrenius flera svar på.

Dels kommer den öka intresset och förmågan till läsning.

Det är viktigt för samhället, för förlagen och för Bonnier Carlsen. Men sedan är det också förlagen som sitter på berättelserna och berättarna – och det kommer att vara en otroligt central del i den här satsningen. Så jag tror och hoppas att vi kommer se många författare engagerade i det här. Om det också påverkar försäljningen tycker jag är sekundärt.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.