Tillbaka

Mindre boklådor klarade krisen bättre

2020-09-16
av Kalle Laxgård
Anders Karlin i Söderköpings bokhandel.
Foto: Sara Mac Key

Akademibokhandeln drar ner siffrorna – men många mindre och medelstora butiker växte under andra kvartalet. Det visar en ny rapport av bokhandelsekonomen Leif Olsson. För Ugglan ökade bokförsäljningen med 4,7 procent.

Redogörelsen baseras på mätningar av momstaxeringar under perioden april-juni – när coronapandemin påverkade Sverige som mest – och jämförelser med tal från motsvarande tid förra året.

Enligt Leif Olsson täcker underlaget in mer än 98 procent av försäljningen av böcker respektive non books i allmänbokhandeln. Särskiljningen har kunnat göras utifrån en fördelning av momssatserna 6 procent – böcker – och 25 procent – övriga varor.

Enligt rapporten, som gjorts med stöd från stiftelsen Boken i Sverige, uppgick det totala tappet för allmänbokhandeln till 15,2 procent under andra kvartalet. Samtidigt var skillnaderna mellan aktörerna stora.

Leif Olsson delar in boklådorna i tre grupper: Akademibokhandeln, Ugglan och oberoende. Därtill delas butikerna in i olika omsättningsklasser.

Generellt kan sägas att Akademibokhandeln (som står för tre fjärdedelar av allmänbokhandelns totala försäljning) stod för det största tappet när 19,3 procent av omsättningen försvann, jämfört med samma period 2019. 

Också, visar rapporten, att mindre och mellanstora butiker i allmänhet klarade sig bättre än större, samt att geografin påverkade, till storstädernas nackdel. En uppgift i linje med vad SvB tidigare rapporterat.

Bäst klarade sig bokhandlar inom Ugglan, som nådde en sammanlagd tillväxt på 0,9 procent. För böcker var försäljningsökningen större: upp 4,7 procent jämfört med 2019.

Även bland oberoende butiker i omsättningsklasserna upp till åtta miljoner kronor ökade bokförsäljningen.

En som sett ett kraftigt lyft är Anders Karlin i Söderköpings bokhandel & antikvariat.

– Vi har gjort jättebra siffror, det har vi, säger han.

I april slog butiken, med en omsättning på 2,5 miljoner, försäljningsrekord. Det gjordes även i maj och i juni låg bokhandeln i nivå med sitt bästa år.

– Och hade du frågat om juli så ökade vi 40 procent mot i fjol. Det var helt galet, säger Anders Karlin.

Svenskarnas ”hemestrande” påverkade den pittoreska orten vid Göta kanal starkt. Redan under april började människor på dagsutflykt dyka upp i Anders Karlin bokhandel. Men även stadens medborgare slöt tydligt upp kring butiken.

– Många av våra kunder tog liksom i lite, köpte något extra. Vissa ringde och beställde och frågade om betalning på faktura. Det känns som att vi har trogna kunder, när krisen kommer sluter de upp, säger Anders Karlin.

Mönstret att många mindre och mellanstora bokhandlar, oberoende och inom Ugglan, gått bra känner han igen från förlagsrepresentanter, som talat med fler butiker och sagt samma sak.

Leif Olssons rapport visar också att försäljningsutvecklingen av böcker var starkare än den för non books för Ugglanbutiker och för oberoende under andra kvartalet.

Dock tyngde de stora oberoende bokhandlarna, ofta belägna i större städer, ner kategorin, vilket gör att gruppen visar en sammanlagda försäljningsminskning på 14,4 procent.

Läs en kommentar av Leif Olsson här.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.