Tillbaka

Ny rapport: Risk för konkurrensproblem på ljudboksmarknaden

2021-02-26
av Kalle Laxgård
Foto: Konkurrensverket

Digitala plattformars agerande kan leda till svagare konkurrens, enligt Konkurrensverket. I en ny rapport utreds även de digitala abonnemangstjänsterna.

Nu föreslår myndigheten ett nytt regelverk för att hindra att problemen ökar.

Konkurrensverket har under mer än ett års tid undersökt konkurrensen på olika digitala marknader, där ett av de utvalda områdena är de digitala ljudbokstjänsterna.

Nu har utredningen sammanställts i en ny rapport.

– Det finns en risk att etablerade digitala plattformsföretag agerar på ett sådant sätt att de hindrar alternativa lösningar att växa fram. Det kan leda till svagare konkurrens, vilket i förlängningen drabbar konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett uttalande.

Konkurrensverket har valt att inte analysera problemen för varje enskild marknad. Vilken problematik man uppmärksammat specifikt för ljudbokstjänsterna vill David Nordström, projektledare för utredningen, inte säga.

– I rapporten diskuterar vi bara konkurrensproblem på digitala plattformar på ett generellt plan, säger han till SvB.

De aktörer som finns med i utredningen är Storytel, Bookbeat, Nextory och Bokus Play. Som SvB tidigare rapporterat har fokus bland annat legat på hur marknaden fungerar och användningen av data.

Ett av problemen Konkurrensverket uppmärksammat för digitala plattformar är dels att det kan uppstå incitament hos aktörer till att låsa in användare, för att på så sätt få ett försprång mot konkurrenterna. Ett annat är att plattformar kan bli en så starka förmedlingsplatser att företag kan få svårt att nå sina kunder på andra sätt än genom en specifik plattform.

Enligt David Nordström vill Konkurrensverket nu driva ”en aktiv tillsyn på digitala marknader”. Men de verktyg myndigheten har i dag i form av lagar och regler räcker inte till.

På EU-nivå har Kommissionen lagt fram ett förslag om en Digital markets act, ett tydligare regelverk för att begränsa stora digitala företag. 

– Det tror vi är en väg framåt. Men sedan ser vi att det på svenskt håll finns behov av ett kompletterande verktyg. Vi ser att problemen inte är begränsade till fåtalet riktigt stora plattformar, säger David Nordström.

Vad är en rimlig tidsprognos för ett sådant regelverk?

– Det är inget vi funderar över i rapporten. Det vi konstaterarar är att det finns ett behov av att titta på det. Vi ser att det finns en risk för att de problem vi ser kommer att öka, till exempel blir företag mer och mer beroende av de här plattformarna. Så är det ju exempelvis på ljudboksmarknaden.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.