Tillbaka

Ökad mobilanvändning får läsningen att minska

2019-09-10
av Kalle Laxgård
Foto: istock photo

Läsandet bland unga minskar. För gruppen 17–18-åringar når nivåerna de lägsta sedan Statens medieråd inledde sina mätningar.

95 procent av alla barn äldre än fyra år har någon gång använt internet. Bland tonåringar använder så gott som alla nätet dagligen. Framför allt via mobilen.

Det är ett par av de slutsatser Statens medieråd drar i sin färska rapport Ungar & Medier 2019. Undersökningen är årligt återkommande och nytt för i år är frågan om ungas mer omfattande medievanor också ”leder till att barnet inte gör vad det ska”, exempelvis läxläsning. Det svarar både föräldrar och unga jakande på. Bland 9–12 åringarna anser en fjärdedel att de tillbringar för mycket tid på Youtube och ju äldre barnen blir desto högre blir andelen som uppfattar ägna för mycket tid åt olika medier.

En konsekvens av detta är att läsandet minskar. 2012 läste 23 procent av 17–18 åringarna dagligen böcker och tidningar på fritiden. 2018 var den siffran nere på 11 procent – den ”lägsta nivån någonsin”, enligt rapporten.

Av ungdomarna mellan 13 och 19 år är det närmare hälften som uppger att de aldrig läser, eller läser mer sällan än en gång i veckan.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.