Tillbaka

Oppositionen kräver sänkt moms

1998-04-30
av Gunilla Ericson
Oppositionen säger nej till distributionsstödet för böcker. I stället föreslås sänkt moms.

ingen kommer ändå av allt att döma att få igenom sina förslag i riksdagen den 15 maj. Centern står bakom förslagen från regeringen och har inte lämnat någon egen motion till kulturutskottet. Sammanlagt ska 30 miljoner kronor satsas på olika stöd för att främja läsandet.
    Vänsterpartiet beklagar att momsfrågan inte tagits upp till behandling och kräver att effekterna av en sänkt bokmoms utreds. Men partiet stöder ändå förslaget om distributionsstöd och anser att det borde omfatta ännu fler exemplar än föreslagna 200 000 böcker till biblioteken och 70 000 böcker till bokhandeln. Därmed finns en klar majoritet i riksdagen för att införa ett distributionsstöd på 17,8 miljoner kronor.
    Moderaterna är helt avvisande och understryker att administration och byråkrati ökar. Den avgörande invändningen är att litteraturstödet är ett efterhandsstöd och att det kommer att innebära att redan "gamla" böcker når bokhandeln och biblioteken. Moderaterna anser också att urvalet av de 100 bokhandlar som får del av böckerna sannolikt blir mycket subjektivt.
    Partiet vill hellre ha en lägre moms så att priserna på böcker generellt kan sänkas.
    Kristdemokraterna vänder sig mot att distributionsstödet riktas till böcker som redan har fått stöd och att det leder till en mycket hård styrning av läsandet.
    Kristdemokraterna kräver att en ensamutredare ska presentera hur en avtrappning av bokmomsen kan ske och vill omedelbart avskaffa momsen på barnböcker. Ett annat förslag är att kvalitetsinriktade små förlag ska få stöd så att de kan lägga in sina sortiment i Seeligs katalog.
    Miljöpartiet hänvisar till övriga länder i Europa och anser att det inte är rimligt att "Sverige ska envisas" med att vara en av de länder som har högst bokmoms. I Norge måste kommunen köpa och beställa läromedel genom sin lokala bokhandel och miljöpartiet vill att Sverige inför en liknande modell.

Regeringens förslag gick igenom i kulturutskottet med några smärre ändringar.
    Utskottet gjorde en markering i momsfrågan och uttalade att kulturrådets utvidgade uppdrag att föra statistik förhoppningsvis ska resultera i ökad kunskap om hur stora statens intäkter från bokmomsen är.
    Kulturutskottet vill också att Kulturrådet ska informera mer om att det finns ett särskilt stöd för arbetsplatsbibliotek. Kulturtidskrifter ska kunna ges ut som kassettidskrift även om kulturtidskriften inte går med förlust och får stöd från Kulturrådet.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.