Tillbaka

Oro över minskad självständighet

1997-05-02
av SvB
Stadsbibliotekarie Sven Nilsson i Malmö är påtagligt oroad och bedrövad över det senaste kommunalpolitiska beslutet vilket innebär att Stadsbiblioteket, Malmö museer och Konsthallen upphör som självständiga förvaltningar.

r ett förordnande som förvaltningschef och nu får man se vad jag erbjuds. En chef för ett stort bibliotek måste ha stor integritet och frihet att fatta beslut för verksamhetens bästa, utan sidoblickar. Ett bibliotek måste vara självständigt. Det som hänt i Stockholm, Lund och Malmö är att besluten i biblioteksvärlden pressas långt ner i organisationen.
    - Utvecklingen gör mig mycket oroad och den går stick i stäv mot den statliga kultur- och utbildningspolitiken. Den kommunala degraderingen av biblioteken är obegriplig. Det är en organisationsfilosofi som är mycket hotfull. En vilja och uppfattning kan inte genomsyra en hel verksamhet, det är emot all levande kultur. En organisation måste ha kapacitet att hantera samhällets mångfald.
Professionalitet

- Det handlar också om professionalitet, man vill ha statsantikvariens, eller stadsbibliotekariens bedömning, inte kulturdirektörens. Ingen skulle våga tafsa på en teaterchefs repertoar och konstnärliga frihet men när det gäller biblioteken förstår man inte att det är oerhört viktigt att slå vakt om friheten.
    Striden i Malmö har väckt befogat riksintresse, märkligt nog passerade samma omorganisation, beträffande biblioteken, i Stockholm omärkligt förbi. Att det största bibliotekssystemet i landet har förvandlats till en beslutsmässigt betydelselös enhet visar än en gång den oerhörda diskrepans som råder mellan statsmakternas tydliga markeringar om att folkbiblioteken är de demokratiska och kulturella naven och den kommunalpolitiska okunnigheten och inskränktheten.
   Folkbiblioteken är i informationssamhället de enda frizonerna och många gånger den enda vägen för människor att få del i detta samhälles alla möjligheter, när det gäller utbildning, kultur, IT. Bibliotekens frihet i förvaltningar och organisationer måste alltid vara total.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.