Tillbaka

Pisaundersökningen: Läsförståelsen allt bättre för svenska elever

2019-12-03
av Sophie Tanha
Läsförståelsen ökar men klyftorna likaså enligt Pisaundersökningen 2018
Genrebild

Läsförståelsen var huvudfokus i årets Pisaundersökning, där svenska elever tagit sig tillbaka till topp fem av OECD-länderna.

2012 var året svenska elever presterade sämre i undersökningarna jämfört med genomsnittet av OECD-länderna. Men efter det vände trenden och Sverige befinner sig återigen i toppskiktet i de tre ämnesområdena. Vad gäller läsförståelsen har bara fyra OECD-länder statistiskt säkerställt högre resultat än Sverige, däribland Finland.

Genomsnittsresultatet för alla länder i Pisaundersökningen 2018 var 487 poäng i läsförståelse. Sverige fick 506 poäng. 2015 fick svenska elever 500 poäng i läsförståelse, 2012 var resultatet 483 poäng. Svenska resultaten är nu tillbaka på samma nivå som 2006, innan de började sjunka.

Även glappet mellan pojkar och flickor har minskat vad gäller läsförståelse. 2012 var skillnaderna mellan könen 51 poäng, med flickor som presterade bättre. Den senaste undersökningen visar en skillnad på 34 poäng, vilket är samma nivå som OECD.

13 procent av de svenska eleverna når upp till de högsta nivåerna i läsförståelsen, vilket innebär att de kan förstå och hantera längre texter med motsägelsefulla och komplexa resonemang samt har förmågan att skilja på fakta och åsikter. Även denna siffra är högre än OECD-snittet på 9 procent.

Men klyftorna mellan olika skolors resultat är fortfarande stora. Svensk skola är mindre likvärdig än skolan i övriga Norden och ingen förbättring har skett de senaste åren. Elever som går i skolor med en mindre gynnsam socioekonomisk elevsammansättning riskerar att få sämre undervisning, skriver Skolverket. Andelen behöriga lärare är lägre på dessa skolor, och elevernas enkätsvar i Pisa visar att socioekonomiskt svagare skolor har stökigare klassrum och mer skolk.

 I Sverige, Finland och Norge har läsning av skönlitteratur minskat mellan 7 och 9 procentenheter bland unga. I OECD-länderna i genomsnitt är minskningen bara 2 procentenheter.

Cirka 58 procent av eleverna i Sverige, Finland och Norge svarade att de bara läser om de måste. I OECD som helhet svarar 41 procent av eleverna att så är fallet. 38-40 procent av Skandinaviens ungdomar säger att läsning är slöseri med tid.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.