Tillbaka

Royaltyregler anmäls till konkurrensverket

1997-06-19
av Fredrik Lindberg
Bokhandlareföreningen begär i en anmälan att konkurrensverket sätter stopp för olika royalty vid försäljning till bokhandel och bokklubbar. Den lägre ersättningen till författarna för böcker som säljs i bokklubbar snedvrider konkurrensen på bokmarknaden,

noraren regleras i ramavtalet från 1980 mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen. Det underlag som används för att beräkna författarnas honorar, i allmänhet det av förlagen satta f-priset, sänks när det är frågan om bokklubbsförsäljning med 40 procent på sidoböcker och upp till 60 procent på huvudböcker, enligt Bokhandlareföreningens vd, Thomas Rönström.
   Förlagen kan därigenom öka vinsten eller sänka priset på böckerna i bokklubben. I det senare fallet blir följden högre priser på böcker i bokhandeln än i bokklubbarna, skrivs i anmälan.
    Där påpekas även att konkurrenslagen förbjuder ett samordnat förfarande som innebär olika villkor för likvärdiga transaktioner.
   Till stöd i argumentationen hänvisas till studier som visat att det inte finns något generellt samband mellan hur många exemplar som säljs av en titel och vilken kanal ­ bokhandel eller bokklubb ­ den säljs genom. Det finns heller ingen skillnad i förlagens kostnader i försäljningen till bokhandel och bokklubbar, som har något samband med kostnaden för royalty.
    En författare kan vara beredd att godta lägre royalty för en viss försäljningsform om högre försäljning kan väntas ge bättre ekonomiskt utfall. Men en sådan differentiering är inte tillåten enligt EG-rättslig doktrin, argumenterar Bokhandlareföreningen.
    Förläggareföreningens ordförande, Lasse Bergström, avvaktar ett utslag från konkurrensverket. Han anser det dock underligt att Bokhandlareföreningen anmäler ett avtal som sedan en tid är satt ur spel. Royaltyfrågan finns med i de pågående förhandlingarna mellan Förläggareföreningen och Författarförbundet om ett nytt ramavtal.
   - Det viktiga är att de konkurrensbegränsande bestämmelserna om royalty alltjämt tillämpas, säger Thomas Rönström, vd för Svenska Bokhandlareföreningen. Förläggareföreningen och Författarförbundet har i själva verket direkt uppmanat sina medlemmar att följa det tidigare avtalet.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.