Tillbaka

Så gick bokförsäljningen 2020

2021-02-18
av Kalle Laxgård
Erik Wikberg
Foto: Sara Mac Key

384 miljoner kronor. Så mycket mer spenderade svenskarna på böcker förra året än 2019.

Den nya bokförsäljningsstatistiken visar också tydliga siffror på hur coronapandemin skyndat på digitaliseringen.

Bokbranschen hade totalt sett ”ett exceptionellt framgångsrikt år” 2020, skriver Maria Hamrefors och Jesper Monthán, ordförande för Bokhandlare- respektive Förläggareföreningen i den nya rapporten över fjolårets bokförsäljning.

Sammanlagt ökade omsättningen med 8,7 procent i kronor och 21,5 procent i antal sålda exemplar, enligt rapporten, som täcker in drygt 80 procent av all bokförsäljning i Sverige. Totalt såldes böcker för 4,8 miljarder kronor.

Motsvarande tillväxt får man gå tillbaka till sänkningen av bokmomsen i början av 2000-talet för att hitta.

– Den enkla, oromantiska, förklaringen tror jag är att vi haft väldigt mycket fritid. Att det skulle vara en långsiktig trend även efter pandemin är optimistiskt att tro. Men sedan är det säkert också många som upptäckt läsningen i år och som kommer att fortsätta läsa, säger Erik Wikberg, forskare på Handelshögskolan och ansvarig för rapporten.

Samtidigt var skillnaderna mellan kanalerna stora. Abonnemangstjänsterna fortsatte att växa, med 25 procent, nätbokhandeln (inklusive kategorin bokklubbar) ökade med 19 procent, medan fysisk bokhandel tappade lika många procent. Den minsta kanalen i statistiken, dagligvaruhandeln, backade 2,4.

Förändringen kullkastar också storleksordningen. Nätbokhandeln omsätter överlägset mest, följt av abonnemangstjänsterna och fysisk bokhandel nu först på tredjeplats. Pandemin och dess restriktioner gjorde även att bokförsäljningen i boklådorna sjönk under miljardgränsen.

Den officiella statistiken visar det som beskrivits av branschen ända sedan coronapandemin bröt ut våren 2020 – hur människors förändrade rörelsemönster skyndat på omställningen till en mer digital konsumtion. Samtidigt framhåller rapporten att utvecklingen – hårt driven av pandemi och rekommendationer – delvis kan komma att rulla tillbaka när smittspridningen lagt sig. I rapporten förekommer höga förändringstal på alla nivåer – kanaler, format, genrer – jämfört med föregående år.

– Det här året är en statistik outlier, säger Erik Wikberg. Alla människor på jorden upplever något okänt nu, med dramatiska konsekvenser. Ta bara oron för att röra sig i fysisk butiksmiljö.

Medan vissa förändringar kommer att vara beständiga tror han att andra beteenden kommer att normaliseras i och med vaccineringen av befolkningen. Särskilt gällande fysisk bokhandel.

I rapporten påtalar Bokhandelsgruppens vd Maria Edsman att det är vanskligt att ”dra långsiktiga slutsatser långtgående slutsatser av enbart ett år som är så extremt”. 

”Det går inte att se på några trender just detta år och tro att de kan prognostisera framtiden i räta linjer. Det är också viktigt att poängtera att pandemin inte är över. Vad som skulle kunna innebära stora långsiktiga förändringar vore om människor i mycket högre utsträckning kommer att arbeta hemifrån även efter pandemin”.

Kanalförskjutningen har också inneburit stora förändringar inom olika format och genrer. Under 2020 ökade de inbundna böckerna med 7 procent, medan pocketen – som vilar starkt mot människors resande – rasade med 13,5.

Samtidigt rusade försäljningen av skönlitteratur med 22,7 procent, och spänningslitteratur med 16,5, tydligt pådrivet av framgångarna för abonnemangstjänster. 

Men även om strömningstjänsterna växer kraftigt i kronor, växer de ännu mer i antal sålda exemplar. Under 2020 stod de för 57 procent av den totala volymen – som SvB tidigare rapporterat såldes för första gången fler digitala böcker än fysiska i fjol – men utgjorde endast 24 procent av intäkterna.

Utvecklingen påverkar snittintäkterna för förlagen, som sjönk från 37 till 32 kronor per lyssning/läsning i fjol. Sett till alla sålda böcker låg snittintäkten på 76 kronor.

Erik Wikberg vill dock varna för att stirra sig blind på snittintäkten. Eftersom ökningen i kronor är så pass hög ifrågasätter han hur viktig snittintäkten är. 

– Jag skulle fokusera på att omsättningen gått upp, säger han.

Erik Wikberg framhåller att huvuddragen är positiva.

– Det är viktigt att ha respekt för att det finns vinnare och förlorare. Alla förlag har inte böcker som presterar lika bra i abonnemangstjänsterna. Och vissa gynnas av att få betalt i tid, andra per ex. 

Han menar att det är viktigt att påminna sig om att modellen fortfarande är relativt ny.

– Det finns ett behov av att fortsätta jobba med det här. Det är svårt att hitta en lösning som är perfekt för alla.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.