Tillbaka

Så ser branschen på Pisaresultaten

2019-12-03
av Sophie Tanha
Svensk bokhandel: Så ser branschen på Pisaundersökningen 2019
Foto: Genrebild

Trenden fortsätter – svenska elevers läsförmåga förbättras.

Så här kommenterar Mattias Fyrenius, tf förlagschef på Bonnier Carlsen, Ann Sköld, förlagschef på Rabén & Sjögren och författaren Johan Unenge den nya Pisarapporten.

Mattias Fyrenius, tf Förlagschef på Bonnier Carlsen:

– Generellt: Väldigt, väldigt kul. Det är roligt att se att trenden från 2015 fortsätter, att kurvorna pekar uppåt både på läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Sedan är det också tydligt att polariseringen i svensk skola fortsätter. Tittar man på läsförståelse är det de med, som Pisa själva skriver, svensk bakgrund och är högpresterande där den största förändringen har skett. Den stora utmaningen nu är hur man ska få med alla på den här utvecklingen.

Ann Sköld, förlagschef på Rabén & Sjögren:

– Det är ju en förbättring, vilket naturligtvis är glädjande. Men jag kan tycka att problemet är att likvärdigheten är så pass svag i Sverige. Att vissa läser väldigt bra och har hög läsförståelse medan vissa har mycket låg, det är ett större problem. Det finns ett behov av fortsatt arbete med stöd och kampanjer kring barns läsning från olika håll.

Finns det tillräckligt stort utbud med böcker som tilltalar alla barn i Sverige?

– Det finns naturligtvis, det gäller bara att man hittar de böckerna.  Vi och många andra förlag jobbar mycket med att säkra att det finns berättelser och utbud med innehåll som alla unga läsare kan relatera till. Men det är inte alltid det enklaste att hitta dem om man inte är van vid att läsa eller söka efter böcker. Då gäller det att skolorna ger stöd, med till exempel bra skolbibliotekarier som hjälper barn att hitta rätt böcker på rätt nivå.

Johan Unenge, barnboksförfattare som länge jobbat med läsfrämjande frågor bland unga, bland annat på Svenska barnboksakademien:

– Jag misstänker att det är resultatet av att den allmänna inställningen ändrats till det positiva. När jag började jobba med dessa frågor som läsambassadör 2011 var det inte självklart att tänka på läsningen som viktig. Man pratade om att böckerna kanske inte var särskilt viktiga, att de kunde ersättas av elektronik.

– Sedan såg man de försämrade resultaten, att något gick förlorat. Efter det har jag märkt att diskussionen i hög grad handlar om att det är viktigt att läsa – ibland på bekostnad av att det faktiskt ska vara roligt att läsa också!

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.