Tillbaka

Så ser Storytels utsläpp ut

2022-05-17
av Kalle Laxgård
Hållbarhetsrapporten är en del av Storytels årsredovisning. Sandra Olt.
Foto: SvB / Storytel

Marknadsföring, konsulter och strömning. För första gången har Storytel gjort en total kartläggning av sina klimatutsläpp. Resultaten visar på flera överraskningar.

Sammanlagt släppte Storytelkoncernen ut 19 616 ton koldioxidekvivalenter under 2021. Av dem kom 81 procent från streaming-delen av företaget, medan 19 utgjordes av förlagen.

Uppgifterna kommer från Storytels nya hållbarhetsrapport som är den första att inkludera en full redovisning av företagets klimatavtryck. Det är också den första heltäckande hållbarhetsrapporten från ett ljudboksföretag.

Analysen är gjord enligt Green house protocol, GHG, den mest vedertagna standarden för att rapportera och mäta utsläpp. Där redovisas utsläppen utifrån scope 1,2 och 3, där scope 1 mäter utsläpp verksamheten har direkt kontroll över, scope 2 utgörs av utsläpp från inköpt el och Scope 3 mäter indirekta utsläpp utanför den egna verksamheten, som inköpta tjänster och material, resor, och avfallshantering.

Det är första gången som Storytel gör en full scope 3-analys. Enligt rapporten kommer också 99 procent av Storytels totala utsläpp från just scope 3.

– Vi har tagit in konsulter som är klimatexpert och som jobbat väldigt nära oss med det här. Beräkningarna är gjorda helt i enlighet med GHG så att det ska bli jämförbart och möjligt att följa över tid, säger Ida Andersson Widenfelt, chief of staff på Storytel.

 

Enligt rapporten släpper varje strömmad ljudbok ut 6,2 gram koldioxidekvivalenter (skrivs fortsättningsvis som koldioxid för enkelhetens skull) per timme, eller 62 gram för en tio timmar lång bok.

I de 6,2 grammen ryms utsläppen från själva strömningen, vilket är det vedertagna sättet att räkna enligt GHG och Storytels klimatexperter, säger Sandra Olt, globalt pr-ansvarig med fokus på hållbarhetsfrågor på Storytel.

I rapporten visas en tio timmar lång ljudbok bredvid en liten latte – som har tio gånger högre utsläpp.

– Ljudboken har i jämförelse med andra konsumentprodukter de facto inte någon särskilt stor klimatpåverkan. Det finns stora problem med utsläpp i samhället, och det bokbranschen gör är dessutom väldigt viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, säger hon.

Själva strömningen står dock endast för 22 procent av utsläppen från Storytels streamingdel. Inkluderas klimatavtrycket från hela verksamheten, med resor till jobbet, inköp av mat och möbler till kontor, produktion med mera, för att sedan divideras med antalet lyssnade timmar, uppgår utsläppen per lyssnad timme 28 gram koldioxid.

Det sättet att räkna är dock inte praxis och är därför inget som företaget inkluderar i rapporten, säger Sandra Olt.

– När vi rådslagit med våra klimatexperter om det korrekta sättet att rapportera utsläpp per ljudbokstimme på, så har de meddelat oss att det är värdekedjan som ska inkluderas. Inom klimatberäkningar finns praxis för hur man räknar. Det gäller alla företag och alla branscher.

Hon betonar att klimatberäkningar är komplexa och ett område som utvecklas snabbt. Dessutom är transparensen viktig, inte minst för att konsumenter ska kunna fatta initierade val.

Att nära fyra femtedelar av Storytel streamings totala utsläpp i dag inte inkluderas i utsläppssiffran för lyssningen kan komma att förändras framöver, säger Sandra Olt.

– Till nästa års rapport har vi diskuterat att bryta ut själva inspelningen av ljudböcker, även om den är ganska liten, och inkludera den i streamingtjänst-värdekedjan. Energiförbrukningen för studios och så vidare. I år kunde vi inte göra det för att siffran ligger utspridd – vi har både egna studios och lejer ut – så det är en siffra vi redovisar i totalen nu.

 

Den del som utgör de överlägset största utsläppen har dock inte med produktionen av ljudböckerna att göra – utan härrör marknadsföringen.

Hela 72 procent av klimatavtrycket kommer från kategorin Inköp av varor och tjänster. Cirka 38 procent av klimatavtrycket kommer från digital marknadsföring och knappt 30 från offline-annonsering. Tillsammans med konsulttjänster utgör de de tre stora utsläppsposterna.

Hur kommer det sig att digital marknadsföring har så stora utsläpp?

– Vi var nog förvånade över det vi också, säger Ida Andersson Widenfelt. Det är verkligen en viktig insikt. Att det är så hänger nog ihop med energiförbrukningen i digitala tjänster generellt. I vår research ser vi att tjänster som Instagram och Facebook är rätt energikrävande plattformar

Av själva strömningen av ljudböcker kommer 6 procent av utsläppen från servrarna, 79 procent från dataöverföringen och 15 procent från kundens mobiler. Servrarna drivs av Googles molntjänst, vilka Google har som mål att driva helt med förnybar energi till 2030, säger Ida Andersson Widenfelt.

– Så det finns stora skalfördelar i att jobba med ett så stort företag för att hålla nere klimatavtrycket från servrarna.

Då Storytel är ett globalt bolag med verksamhet i många länder på flera kontinenter, lagrar bolaget sin data på flera platser runt om i världen, för att den inte ska behöva transporteras lika långt för att nå kunden, något som drar ner energiförbrukningen.

– Sedan spelar det också roll för utsläppen vilken typ av nät kunden använder. Används fiber är det mer klimatvänligt än att vara ute på ett gammalt nät, som 3G eller kopparlina. Där ser vi stora skillnader på våra geografiska marknader. I Norden har vi förnybar energi och mer hållbart nät än på andra marknader. Men det ligger också lite utanför vår kontroll, säger Ida Andersson Widenfelt.

 

Arbetet med rapporten har pågått i över ett år. Tack vare det har Storytel nu också anmält sig till det så kallade science based targets-initiativet (SBTi), som i korthet betyder att företaget åtar sig att följa Parisavtalet målsättning om max 1,5 grads uppvärmning. Det betyder att man ska nå nollutsläpp till 2050.

– Vi gör det här för att sätta press på oss själva för att ta fram mål och leverera löpande på dem. Men vi gör det också för att vårt klimatarbete ska bli mer transparent. Det här är en standard som intressenter förstår, som investerare, journalister eller andra, och kan följa oss, säger Ida Andersson Widenfelt.

I praktiken ger det Storytel ett slags koldioxidbudget, ett tak för hur höga företagets utsläpp får vara – något man i nästa led också får rätta verksamheten efter.

Vad behöver ni göra för att uppfylla Parisavtalet?

– Vi har inte satt våra mål än så det är lite tidigt att uttala sig om. Men vi vet att 99 procent av våra utsläpp kommer från scope 3. Vi vet att drygt 70 procent av dem kommer från inköp av varor och tjänster. Så vi har rätt tydliga hypoteser om vad som kan göras där, säger Ida Andersson Widenfelt.

 

En åtgärd som ska genomföras under året är att öka andelen kontor som drivs av förnybar energi. Det är något som kan göras relativt enkelt, men som inte heller ger en jättestor klimatbesparing, säger Sandra Olt. Företaget tittar också på en ny tjänst för bokningar av affärsresor, så att medarbetare lättare ska hitta klimatsmarta resvägar.

– Det är små tweakningar här och där. Men sen får man ställa det mot datan som vi har. Även om vi förbättrar våra kontor och affärsresor ger det kanske ännu större impact att titta på våra leverantörskedjor och trycka på där, säger hon.

Vissa saker är det upp till Storytel att förbättra. Annat måste komma från företagets samarbetspartners.

– Det finns initiativ i marknadsföringsbranschen för att minska utsläppen från både offline och digital marknadsföring, så förhoppningsvis kommer det att bli enklare att hitta mer klimatvänliga initiativ. Men det är företagen inom marknadsföringsbranschen som måste göra det jobbet, säger Sandra Olt.

 

*Lind & Co ingår i Storytelkoncernen men ingår inte i hållbarhetsrapporten, som du kan läsa här.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.