Tillbaka

Så stort är bokbranschens klimatutsläpp

2022-09-21
av Kalle Laxgård
Foto: Unsplash

BOKMÄSSAN 2022. Efter månader av arbete presenteras nu rapporten över bokbranschens klimatinitiativ. Målet med sammanställningen är att få en överblick på hur avtrycket ser ut – och att minska det.

Sammanlagt 14 förlag, 48 bokhandlare, två nätbokhandlare och tre strömningstjänster har bidragit med underlag till rapporten, som branschföreningarna tillsammans med flera av de ledande aktörerna tog initiativ till förra våren.

Totalt uppskattas rapporten täcka in för cirka 80 procent av bokbranschen.

 – Vi ska minska vår klimatpåverkan och uppnå de mål som Sverige som nation har satt upp, nämligen att vara klimatneutrala 2045, kommenterade Mikaela Zabrodsky arbetet med rapporten i SvB i våras.

Det handlar även om att klimatinitiativet ska hjälpa förlagen i det egna hållbarhetsarbetet.

Enligt rapporten, som presenteras nu under Bokmässan, släpper bokbranschen ut totalt 39 254 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2021. Det motsvarar ungefär 4 300 svenskars utsläpp under ett år.

Sammanställningarna är gjorda enligt vedertagna GHG-protokollet, som delar in utsläppen i tre olika scopes. Scope 1 mäter utsläpp verksamheten har direkt kontroll över, scope 2 utgörs av utsläpp från inköpt el och i scope 3 ingår alla indirekta utsläpp utanför den egna verksamheten, så som inköpta tjänster, resor, och avfallshantering.

Av bokbranschens klimatavtryck kommer mer än 95 procent från källor inom scope 3, medan direkta utsläpp endast står för 0,3 procent och inköpt energi för 3,9.

Allra störst del står bokproduktionen för, 52,9 procent, följt av transporter, 22,4 procent. Tredje största utsläppskällan är inköpt material, som kontorsprodukter.

Eftersom verksamheterna skiljer sig tydligt åt är skillnaderna förstås stora mellan förlag, bokhandel och strömningstjänster. För förlagen är utsläpp från produktionen dominerande, medan bokhandel även har en stor andel transportutsläpp och strömningstjänsternas avtryck nästan helt utgörs av användning av sålda produkter och verksamhetsrelaterade utsläpp, så som energiförbrukning.

Utslaget på varje exemplar släpper en genomsnittlig pappersbok ut 650 gram CO2e, en siffra som sedan skiljer sig stort beroende på vilket format. Det går enligt rapporten att jämföra med utsläppen från exempelvis två bananer eller fyra kilometers bilkörning.

Att göra en rättvis jämförelse med utsläppen från en digital bok är dock inte möjligt, menar rapporten, då utsläppen mäts olika. Den fysiska bokens utsläpp sker innan den når läsaren, därefter kan den läsas många gånger. Den digitala boken däremot gör avtryck varje gång den läses. I rapporten är heller inte avtrycket från exempelvis enheten som används inräknat, varför den genomsnittliga ljudbokens 34 gram CO2e per lyssning, eller e-bokens 8 CO2e, inte går att jämföra med pappersbokens utsläpp.

Av 69 uppgiftslämnande företag gav 10 fullständiga utsläppsberäkningar medan övriga lämnade förenklade beräkningar.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.