NYHETER

Scandbook ökade omsättningen
– men vinsten sjönk

Paulius Juška, vd för Scandbook.

Tryckerikoncernen Scandbook tappar en tredjedel av vinsten under första halvåret, visar ny rapport från bolaget.

Publicerad

Tryckerikrisen för två år sedan fick priset på papper och tryckmaterial att skjuta i höjden, elpriset likaså och tvingade tryckerier att stänga och många övriga tryckerier fick gå på högvarv. Samtidigt gjorde vissa av dem höga vinster.

I Scandbooks nya rapport över årets första sex månader ökade nettoomsättningen, från 185,8 miljoner kronor till 196,3 miljoner kronor. Samtidigt har vinsten minskat. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) sjönk från 24,6 miljoner kronor till 16,9 miljoner.

– Efterfrågan på bokmarknaden har varit något svagare under första halvåret 2023 jämfört med den starka marknad som var under pandemiåret 2022. Trots detta har omsättningen ökat främst hänförligt till valutaeffekter och lägre upplagor, skriver vd Paulius Juska i en kommentar i rapporten.

Samtidigt påverkades resultatet av att produktionsmaterial som papper och kartong har fortsatt vara höga, menar han.

– Detta tillsammans med för oss ofördelaktiga valutakurser har påverkat våra marginaler negativt. Under första halvåret arbetade vi med att använda det lager av framför allt papper som köptes in under 2022 för att trygga våra kunder, förlagens utgivning.

Powered by Labrador CMS