Tillbaka

Ska fokusera på barns läsning

2019-10-02
av Kalle Laxgård
Jenny Bjuhr Berggren
Foto: Sara Mac Key

Jenny Bjuhr Berggren är ny CMO, marknadsdirektör, på Bonnierförlagen. En av knäckfrågorna i den nya rollen blir att försöka vända trenden med barns läsning.

– Det är förfärligt oroväckande att läsningen minskar så mycket hos barn och unga.

Jenny Bjuhr Berggren jobbar sin första vecka som CMO på Bonnierförlagen.

De senaste fyra åren har hon varit kommunikationsdirektör på förlagsgruppen – en roll hon kommer att behålla även framöver.

Det som nu tillkommer är att också ansvara för att driva Bonnierförlagens innovations- och affärsutvecklingsarbete, en uppgift hon axlar från Jeanette Löfgren som gått vidare till affärsutvecklingschef på Bookbeat.

– Jag har jobbat mycket med vårt affärsutvecklings- och innovationsarbete sedan jag kom hit 2015. Skillnaden nu är att jag också tar ansvaret för att driva och samordna det arbetet, säger Jenny Bjuhr Berggren.

Som fokus för innovationsarbetet nämner hon dels den alltmer digitaliserade branschen. Dels läsningen bland unga.

Enligt henne är trenden med barns och ungas minskande läsvanor en av de viktigaste framtidsfrågorna för hela bokbranschen.

– Det är en fråga som alltid varit viktig men vi kommer att fokusera ännu mer på utveckling inom det området framåt, säger Jenny Bjuhr Berggren

I mitten av september kom en ny rapport från Statens Medieråd som visade nya bottennivåer för barns och ungas läsvanor. Exempelvis angav endast 11 procent av 17- och 18-åringarna i undersökningen att de dagligen läser böcker och tidningar. En anledning är att andra aktiviteter och medier – framför allt genom mobilen – tar upp allt mer av ungas tid.

Jenny Bjuhr Berggren säger att man varit medvetna om många av de nämnda trenderna.

– Men vi reagerade starkt på den här rapporten. Det tror jag alla i branschen har gjort. Det är förfärligt oroväckande att läsningen minskar så mycket hos barn och unga.

Samtidigt, poängterar hon, finns det ett stort intresse för berättelser. Där finns det också en analys att göra.

– Det här behöver vi gå på djupet i för att förstå mer om hur boken kan fortsätta ha en viktig roll för konsumenten. Det är något vi tar på allra största allvar och kommer arbeta med på olika sätt framöver, säger Jenny Bjuhr Berggren.

På vilket vis vill hon inte avslöja.

– Men det som genomgående blir allt viktigare för oss på en föränderlig och alltmer digital marknad är att jobba systematiskt med data och kundinsikter.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.