Tillbaka

Sören Wahlund byter sida

1997-06-19
av Inger Frimansson
Sören Wahlund, som under våren lämnade vd-uppdraget inom Bokia, tillträdde den 16:e juni tjänsten som vice vd i Akademibokhandels- gruppen.

n blir samtidigt ansvarig för bokdetaljhandeln, det vill säga samtliga boklådor och centrala funktioner för marknadsföring, inköp, control och personaladministration.
    Akademibokhandelsgruppen har delats upp i två ansvarsområden, varav bokdetaljhandeln är det ena. Det andra är Bokdistributören AB, ett dotterbolag inom gruppen, som sköter servicefunktionerna import, data, redovisning, lönekontor, växel samt skolboksförsäljningen (Bodab) och Nordiska Bokhandelns förlag.
   Vd för Bokdistributören är Lars-Erik Linder.
    Sören Wahlund säger till SvB att en av orsakerna till att han lämnade Bokia var den svåra balansgången mellan de olika medlemmarnas krav och önskemål, inte minst när det gäller framtidsfrågor.
    - Men detta är absolut inte unikt för Bokia utan troligen ganska typiskt för de flesta frivilligsammanslutningar.
    Han anser inte att de båda företagen är så direkta konkurrenter som det kan verka. ABG dominerar i större städer och universitetsstäder och är störst på kurslitteratur och fackböcker medan Bokia dominerar i de mindre städerna och har tyngdpunkt på allmänlitteratur, papper och kontorsvaror.
    En annan skillnad är styrningen. Bokia styrs ju underifrån, av medlemmarna i de 104 butikerna, medan ABG är ett helägt företag som styrs uppifrån.
    Han säger att hans nya uppgifter känns spännande och han har redan besökt ett antal av butikerna.
    - En huvuduppgift för mej blir den fortsatta butiksutvecklingen, att försöka göra butikerna ännu mer attraktiva för kunderna. En annan blir att i ännu högre grad dra nytta av de stordriftsfördelar inom marknadsföring, inköp och sortimentsutveckling, som följer av att vara ett företag med trettiotal boklådor. Det blir också spännande att se hur vi och kunderna kan dra nytta av butiksdatoriseringen som nu är genomförd fullt ut inom Akademibokhandelsgruppen.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.