Tillbaka

Stor enkät med förlagen – så påverkar corona verksamheten

2020-04-30
av Kristian Lönner
Christian Bang-Melchior, Kristoffer Lind, Catrine Christell och Mattias Lundgren.
Foto: Ylva Sundgren, Sara MacKey, Sebastian Borg/WAPI,

En stor majoritet av förlagen tappar nu i försäljning på grund av coronapandemin visar SvB:s enkät. En tredjedel av förlagen som svarat på enkäten har skjutit upp utgivning och en knapp fjärdedel har genomfört korttidspermitteringar.

I måndags skickade SvB ut en enkät till 30 svenska förlag. 23 svarade och av dessa uppger 17 att försäljningen minskat på grund av coronapandemin. Fyra av dessa förlag svarar att de tappat mellan 20 och 40 procent. Bara två förlag uppger att försäljningen ökat.

Kristoffer Lind, vd på Lind & Co, säger att mars månad fortfarande gick bra men att det har varit en kraftig inbromsning i april när det kommer till fysiska böcker.

– Vi upplever att det är helt stumt från fysisk bokhandel. I april har vi ett omsättningstapp på 50 procent på fysiska böcker. När jag tittar på Bokdata (en analystjänst, reds. anm.), där jag ser det som lämnar butik, ser det däremot mycket bättre ut och där är tappet bara 9 procent. En förklaring är att vi haft en pocketkampanj där vi sålt mycket i volym men inte lika mycket i kronor räknat, säger han.

Tack vare styrkan i de digitala kanalerna klarar Lind & Co sig fortfarande bra.

– Vi har 60 procent av intäkterna från ljudet och det kommer öka nu. Vi kommer hamna på 70-80 procent i april. Vi ser ingen jättekraftig ökning av digital försäljning men det är väldigt stabilt.

I enkätsvaren går det att utläsa en tendens att förlag med stor utgivning av barn- och ungdomsböcker drabbas extra hårt. Catrine Christell, vd på Opal förlag, förklarar det med att många väljer fysiska böcker till barn.

– Och nu går man inte till bokhandeln på samma sätt. Akademibokhandeln har bett om förlängd kredittid till 90 dagar i stället för 60 och det har vi gått med på. Jag är väldigt orolig för returerna av vårens böcker, säger hon.

Christian Bang-Melchior, vd på Tukan som uppger ett tapp på mellan 20 och 40 procent i försäljning, tror också att barn- och ungdomsböcker kan vara extra utsatta.

– Det vi hör från Akademibokhandeln är att mycket av barnböckerna köps som kalaspresenter och nu är det inga kalas, säger Christian Bang-Melchior.

Ju större fokus förlagen har på digitala böcker desto bättre tycks de klara coronakrisen. Två förlag, Storyside och Bokfabriken, uppger att försäljningen har ökat. Den fysiska försäljningen för april är dock fortfarande osäker men Lasse Brahme, vd på Bokfabriken, säger att han än så länge sover gott om nätterna.

– Det som skulle göra mig orolig är om folk blir så illa drabbade av arbetslöshet att de känner att de behöver dra in på abonnemangen. Men jag tror det sitter långt inne eftersom det är så förmånliga priser på tjänsterna.

Lasse Brahme tror att coronakrisen kan driva på digitaliseringen av bokmarknaden.

– Ska man se något positivt så är det att det kan sporra förlagen, som ännu inte kommit så långt i sin digitala satsning, till att nu ta steget.

 

Medan arbetslösheten i samhället i stort snabbt stiger har förlagen hittills klarat sig undan uppsägningar. En avslutad provanställning är den enda nedskärning som framkommer av SvB:s enkät.

Däremot har fem av de 23 förlagen som svarat på enkäten, däribland Bonnierförlagen,  korttidspermitterat personal. Ytterligare ett förlag svarar att de planerar att göra det. På Alfabeta har alla anställda gått ner 40 procent i arbetstid och på Opal 20 procent.

– Vi stänger på fredagarna under fyra månader. Vi har bokslut i mars och det kommer se bra ut men det nya verksamhetsåret börjar tungt och då måste vi se över alla kostnader och kan man få hjälp vore det dumt att inte utnyttja det, säger Catrine Christell på Opal.

Permitteringarna hänger delvis ihop med frågan om att skjuta upp utgivning. Av förlagen som korttidspermitterar är det bara Bonnierförlagen, som inte heller permitterar på redaktionen, som inte också svarar att de antingen skjuter upp utgivning eller att de överväger att göra det längre fram.

Men att skjuta upp utgivning är komplicerat, menar Kristoffer Lind.

– Det får enorma konsekvenser och vi har också stämt av med bokhandeln som inte är pigga på att flytta titlar. Många mindre förlag har flyttat utgivning till hösten men då är problemet att det kommer för mycket böcker till hösten, säger Kristoffer Lind.

Inte heller Tukan skjuter upp sin utgivning trots försäljningstappet. Vd:n Christian Bang-Melchior uttrycker visst hopp inför hösten.

– På sälj- och marknadsavdelningen håller vi på att sälja in hösten och det känns inte som att våra kunder planerar för att det inte ska bli någon försäljning då, säger han och betonar att förlaget just nu jobbar för högtryck.

– På redaktionssidan jobbar de som galärslavar för att få ihop allt som ska till tryck i sommar och levereras till hösten. På många förlag är den här perioden fram till midsommar den mest arbetsintensiva.

 

Av SvB:s enkät framgår också att coronapandemin får andra följdverkningar för förlagen. Sju förlag svarar att arbetet med utländska rättigheter påverkats av coronapandemin, lika många att distributionen blivit lidande och också sju förlag svarar att man haft problem med tryckerierna.

– Tryckerierna kan inte hålla leveranstiderna och vissa börjar kräva förskottsbetalning på ett annat sätt än tidigare, säger Catrine Christell på Opal och fortsätter:

– För en av våra agenter som jobbar mot Ryssland och europeiska länder är det nästan helt stopp. I Sydeuropa skjuter de på nästan all utgivning så utlandsförsäljningen har gått ner.

 

Det finns samtidigt förlag som åtminstone hittills gått i princip helt opåverkade genom coronapandemin. Word Audio Publishing som är helt inriktade på digitala böcker är det tydligaste exemplet.

– Ur ett business-perspektiv är vi ganska opåverkade. Vi följer streamingtjänsternas konjunktur och den digitala försäljningen, säger förlagets vd Mattias Lundgren.

Han vill dock varken kalla sig vinnare eller förlorare på den pågående pandemin.

– Jag kan se, på ett globalt plan, att många förlag satsar mer på det digitala och kommer mer ut på den digitala marknaden vilket på ett sätt är dåligt för oss. Å andra sidan så hade den transformationen kommit ändå men nu påskyndas den ytterligare.

 

Fakta: Förlagen som svarade

Alfabeta, Bokfabriken, Bookmark, Bonnierförlagen, Fri Tanke, HarperCollins, Historiska Media, Leopard, Lind & Co, Mondial, Natur & Kultur, Norstedts, Opal, Ordfront, Piratförlaget, Polaris, Roos och Tegnér, Sanoma Utbildning, Storyside, Strawberry, Studentlitteratur, Tukan, Word Audio Publishing.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.