Tillbaka

Tydlig återhämtning i fysisk bokhandel

2021-09-17
av Kalle Laxgård
Söderköpings bokhandel, arkivbild.
Foto: Sara Mac Key

Akademibokhandeln har plockat igen en stor del av tappet från pandemin och Ugglan ligger nästan tio procent över försäljningsnivån 2019. Det visar en ny rapport över försäljningen i allmänbokhandeln under andra kvartalet.

Akademibokhandeln drabbades hårt när pandemin slog till förra våren och förlorade en stor del av sin försäljning. Men i takt med att smittan minskat har kunder sökt sig tillbaka till handeln.

Enligt en ny rapport av bokhandelsekonomen Leif Olsson steg Akademibokhandelns omsättning med 15 procent under årets andra kvartal, jämfört med samma period i fjol. Försäljningen av non books ökade med inte mindre än 18 procent.

Statistiken i rapporten baseras på momstaxeringar av all allmänbokhandel i Sverige. Som tydlig marknadsdominant drev Akademibokhandelns uppgång också den totala tillväxten i bokhandeln, som uppgick till sammanlagt 12 procent mot i fjol (Pocketshop ingår inte i statistiken). Slår man ihop de två första kvartalen hamnar ökningen på 2,5 procent för det första halvåret.

Även om årets siffror visar en tydlig återhämtning, ställs de samtidigt mot den svagaste perioden för allmänbokhandeln under hela pandemin. För att bättre se vilken fas de svenska boklådorna befinner sig i har Leif Olsson lagt till 2019 år siffror i en indextabell.

Tabellen visar hur Akademibokhandeln tappade 19 procent av sin omsättning under andra kvartalet 2020, för att 2021 ligga på 93 procent av försäljningen kedjan hade 2019. Vad gäller non books har hela tappet hämtats upp medan böcker ligger 11 procent under nivån 2019.

SvB har tidigare rapporterat om Ugglans starka utveckling under pandemin och de nya siffrorna för andra kvartalet visar hur kedjan hamnade 9 procent över 2019. För böcker ökade försäljningen inte mindre än 15 procent jämfört med samma period 2019. 

Också obundna butiker har tagit tillbaka förlorad försäljning under året, inte minst på boksidan, där omsättningen under andra kvartalet låg helt i linje med den 2019. 

Sammanlagt för alla grupper hamnade försäljningen andra kvartalet 5 procent under siffrorna från 2019.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.