Tillbaka

Underhållning är inget för Natur och Kultur

1997-05-02
av SvB
Natur och Kultur slår ihop sin multimedia- och dataavdelning. Multimediasatsningen får nytt innehåll delvis på grund av trög cd-rom-försäljning. Nu är det läromedel i kombination med Internet som gäller.

avdelningen blir en kombinerad system- och produktionsavdelning för elektroniska medier. Totalt sett kommer den nya, än så länge namnlösa avdelningen, att förstärkas. Utgivaransvaret flyttas helt ut på de olika förlagsgrenarna och den största multimediala satsningen sker på läromedel. Det är huvuddragen i den omorganisation som nu diskuteras. Trög försäljning
Natur och Kultur har gett ut sju cd-romtitlar. Den första upplagan på ett par tusen exemplar av Den sjungande fågelboken har visserligen sålts slut och Vikingar har sålt "hyggligt", men annars har det gått trögt jämfört med andra förlagskolleger. Den lägre profilen under läroperioden har å andra sidan kostat mindre.
    - Om jag är mer negativ eller positiv än för ett par år sedan? Jag är mer realist. Visst hade jag förväntningar som inte infriades och vi kommer att vara mer återhållsamma med cd-romproduktioner. Det är svårt att komma med nya fräscha grepp och jag har börjat fundera lite över tillämpningarna.
    Kanske ska det inte vara så många skilda "medier" i varje produktion, kanske räcker det ibland med text, säger Natur och Kulturs vd Lars Grahn.
    Förlaget betonar nyttoaspekten i sina utgivningar och mest aktivitet sker nu alltså på läromedelsområdet. Med hjälp av interaktiva tjänster på Internet och andra elektroniska komplement ska läromedlen göras attraktivare.
   Men två handböcker är också på väg ut, dels en ridskola för barn och dels en svensk lokalisering av Les Glenans, den franska seglings/navigations-cd-romen vi berättade om från multimediamässan Milia '97 (SvB 5/97).
   Som tredje prioritet nämns barntitlar. Ett är klart, ren underhållning tänker sig Natur och Kultur inte syssla med.
    Samtidigt försvinner 40 procent av den nuvarande "Nya Medier" när dess pionjär Magnus Leijonborg slutar för att starta eget. Den 1 maj startar han ett företag som ska syssla med strategisk rådgivning och produktion inom online-kommunikation. Det handlar om inneordet - och det från början skandinaviska begreppet - relationsmarknadsföring, som i Internet hittat sitt optimala medium.
    - Det jag har med mig från förlagstiden är värdet av kvalitet på innehållet. Och erfarenheten om den roll man har som redaktör här. Inom både böcker och multimedia tvingas man välja vad folk ska ha tillgång till, en mycket tydligare och viktigare servicefunktion än man har på exempelvis en tevestation.
    Efter drygt två år på Natur och Kultur konstaterar han att de gjorde rätt i att jobba med hela organisationen, att höja kompetensen hos alla inom det nya mediet, istället för att låta multimediaavdelningen få leva ett helt eget liv.
    - Det är viktigt att få med hela företaget, speciellt läromedelssidan. Men samtidigt gör det att det går långsamt. Vi har inte kunnat hålla ett så högt tempo. Alla inom bokbranschen är medvetna om svårigheten i att involvera verksamheten i en gammal organisation och att det krävs radikala grepp. Traditionella förlag har mycket att ge, men det är ett långsiktigt arbete. Multimediaklubben
När Norstedts, Levande Böcker och Alfabeta/Gammafon startade Multimediaklubben var syftet att hjälpa till att skapa en konsumentmarknad för cd-rom-titlar, inte att priskonkurrera med andra kanaler. Idag omfattar deras utbud ungefär 150 titlar och alla svenska utgivare finns representerade i listan.
    När Natur och Kultur gick in som 27-procentig ägare flyttade klubben in hos Natur och Kultur Direkt och Christian Reimers och hans två medarbetare. Arbetet med Multimediaklubben motsvarar en heltidstjänst, medan den fysiska hanteringen sköts av Förlagssystem via ett hängavtal till förlagets avtal. Under våren ska den framtida ambitionsnivån bestämmas.
    - Försäljningen har fördubblats på ett år, men därmed inte sagt att vi har hittat nyckeln till långsiktig lönsamhet. Vi har investeringar i marknadsföring och klubb-bygge som vi inte fått tillbaka än - och som vi inte riktigt vet hur vi ska få igen.
    Omsättningen förra året blev blygsamma 1-2 miljoner kronor, men Christian Reimers räknar med en fördubbling även i år. Antalet "intressenter" (läs prenumeranter på klubbens tidning) har stigit till 11 000, en siffra som dock inte kan jämföras med en bokklubbs medlemmar som ju alla är kunder. Multimediaklubbens medlemmar har inte åtagit sig att köpa något, ej heller existerar någon "negativ option" - att man måste säga nej till en månadens titel eller paket. Så kommer det också att förbli, åtminstone under 1997.
    - Det går inte att jämföra med bokmarknaden, köpbeteendet är ett helt annat. Cd-rom är en sällanköps1vara, bland annat för att den är i genomsnitt dubbelt så dyr som en bok. En maskulin värld
Den dryga hälften av medlemmarna som har börjat köpa cd-rom via klubben bor nästan uteslutande på mindre orter som har svårt att hitta cd-romskivor någon annanstans. Och det är en maskulin värld.
    - Vår typiske kund är en medelålders man med minst två skolbarn och som bor i en mindre stad i Norrland.
    För att värva fler medlemmar kommer sommarnumret av klubbens tidning gå ut i 60 000 exemplar som en bilaga till tidskriften Cd-rom och multimedia. Och fler medlemmar behövs. Enligt Christian Reimers bör de ha 15 000 köpande medlemmar för att kalkylen ska gå ihop.
    Ägd av fyra förlag och en potentiell konkurrent till butiker, hur ser då övriga aktörer på Multimediaklubben?
    - Vi har bara mött positiva reaktioner. Vi köper från alla förlag och jag har inte hört något från bokhandlare. Vi agerar på marginalen. Det är en ung och oprövad marknad som vi försöker hjälpa till att utveckla och hitta fungerande och naturliga försäljningskanaler på.


Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.