Tillbaka

Valkyria förlag och Btj i tvist

1998-04-17
av Fredrik Lindberg
Bibliotekens beställningar av en bok om nazistledaren Joseph Goebbels stoppades av Btj.

Förlaget Valkyria och Btj kopplade in advokater när böckerna inte levererades.
    Den brittiska historikern David Irvings bok Goebbels - en biografi gavs ut av Malmöförlaget Valkyria förra året. I oktober publicerade Btj en recension av boken i det häfte som utgör underlag för bibliotekens inköpare.
    Omkring 200 bibliotek beställde biografin, varav 170 via grossisten Btj. Förlaget använde även valda citat ur recensionen i reklamutskick till bland annat bokhandeln.
    Av recensionen framgick inte att David Irving betecknas som nazistsympatisör och historierevisionist och att han därför bland annat är vägrad inresetillstånd i Canada och Australien. Det uppmärksammades först när inköpschefen på Borås stadsbibliotek, Birgit Jacobsson, anmälde recensionen till granskningsnämnden, den instans som övervakar Btj:s recensionsverksamhet. I anmälan påpekades även att förlaget använde sig av valda citat ur recensionen i sin reklam, vilket upprörde Btj:s handläggare.
    Anmälan ledde till att bibliotekens beställningar hölls inne av Btj. Sista beställningsdag var satt till den 5 november. När förläggaren Nils-Eric Hennix i mitten av november inte hade fått någon order på de beställda böckerna kontaktade han Btj:s handläggare för att ta reda på orsaken. Enligt Hennix fick han beskedet att boken hade stoppats på grund av att förlaget använt sig av Btj:s recension i sin reklam.
    Roland Esaiasson, inköpschef på Btj, har en annan version:
    - Det är ytterst ovanligt att en recension överklagas på grund av att den anses vara för skönmålande. När det händer är det praxis att de bibliotek som har beställt boken får möjlighet att avvakta med beställningen tills granskningsnämnden har tagit ställning till om en ny recension ska göras.
    I februari publicerade Btj granskningsnämndens yttrande. Nämnden anser det inte tillräckligt att beskriva David Irving som forskare och kontroversiell historiker. I recensionen borde det, enligt yttrandet, ha framgått att "Irving är känd för sin revisionistiska historiesyn, vars främsta mål är att ärerädda nazismen och reducera Adolf Hitlers roll i dess brott."
    Btj har nu levererat böckerna till de 30-tal bibliotek som lämnade en ny beställning.
    Förläggaren Hennix köpte rättigheterna till boken för sex år sedan, när han hörde talas om att Goebbels dagböcker hade hittats. Han anser boken historiskt viktig, men understryker att han inte skulle ha låtit trycka den om biografien hade varit förskönande.
    Tidigare har Valkyria givit ut sex titlar, skrivna eller översatta av Nils-Eric Hennix: Den fornnordiska skapelseberättelsen, Vikingatiden, Söka jobb framgångsrikt, Tala professionellt till grupp och publik, Personlig positionering samt Bästa citaten av Oscar Wilde.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.