Tillbaka
2010-12-10

En kamp för ökad omsättning

400 stamkunder, långa dagar och råkoll på litteraturen. Inês Lohr har på fyra år skapat Göteborgs mest personliga bokhandel. Omsättningen växer varje år, men räcker tiden till?

Av: Lars Schmidt
2010-12-10

Fria boklådor förlorar på höjda f-priser

  Smärtgränsen för vilket pris man kan ta för en ny roman är nådd. Det anser bokhandlarna på Bokskotten och Söderbokhandeln, som båda pressas av högre f-priser. – Vi är förlorarna om förlagen samtidigt ger större rabatter till vissa återförsäljare, säger Sven-Erik Svensson, butikschef på Bokskotten.

Av: Sara Djurberg
2010-12-10

Nytt litteraturstöd ger utrymme för högre f-pris

Litteraturstödet är sedan i somras inte längre kopplat till f-priset. Det kan leda till prishöjningar på en del smala titlar.

Av: Sara Djurberg
2010-12-10

Nytt pristänkande förändrar royalty

Många återförsäljare får höga rabatter på f-priset, vilket får allt fler förlag att införa nettoroyalty för sina författare. Bland andra Brombergs inför nettoavtal och Alfabeta planerar att göra det.Li

Av: Sara Djurberg
2010-12-10

Ett nytt sätt att prissätta

Förlagen låter numera marknaden styra bokpriserna. Traditionen att sätta f-pris efter böckers tjocklek har ersattas av ett varumärkestänkande: en Läckberg eller en Dan Brown är Prada och debutanten Hennes & Mauritz. Bonnierförlagen går i spetsen för utvecklingen. Men finns det en oro för att inbundna böcker därmed blir för dyra, vilket kan förstöra marknaden – samma sak som skedde med pocketen på 1970-talet.

Av: Sara Djurberg
2010-12-01

Beate Grimsrud och Anna Hallberg nominerade

Nomineringarna till Nordiska rådets litteraturpris 2011 är klara. Anna Hallberg nomineras för diktsamlingen Colosseum, Kolosseum och Beate Grimsrud för En dåre fri.

Av: Sara Djurberg
2010-11-19

Var finns nytänkarna?

Bokbranschen är liten omsättningsmässigt och har ett fåtal dominerande aktörer. Samtidigt är förändringstrycket stort. Utrymmet för nya idéer är stort – men finns det plats för nya aktörer? Några av branschens mer framträdande entreprenörer berättar om sina erfarenheter och funderar på framtiden i en serie rundabordssamtal med Svensk Bokhandel.

Av: Johanna Westlund
2010-11-19

Branschens kartritare

Svensk bokmarknad behöver få ordning på siffrorna. Bransch­aktörerna är ofta ovilliga att lämna ut siffror, och statistik är inte helt lätt att tolka. I rapporten Bokmarknaden 2010 hjälper Kjell Bohlund branschen att sammanställa den komplexa statistiken.

Av: Alberte Bremberg
2010-11-19

Poesin söker nya vägar

På de stora förlagen för poesin en tynande tillvaro. Utgivningen krymper och försäljningen rasar. Men lyriken är långt ifrån död. Det skrivs och ges ut minst lika mycket som tidigare – men nu allt mer på små förlag, i tidskrifter och på nätet.

Av: Sara Djurberg
2010-11-19

Har fingrarna i nordisk syltburk

Barnboksförlaget Fimafeng ger ut böcker på flera nordiska språk samtidigt. Förlagets nätverk i Norden säljer på tio marknader – något som kräver uppfinningsrikedom och ovanliga metoder.

Av: Sara Djurberg
2010-11-05

Ett förlag – många identiteter

På dagens bokmarknad gäller det att vara synlig. Och det är de små och medelstora förlagen som kämpar hårdast. Ett sätt är att starta nya imprints med stark profil, egna hemsidor och annonser där moderförlaget får stå tillbaka för imprintnamnet.

Av: Jan-Erik Pettersson
2010-11-05

Örnkoll på försäljningen

Vad jobbar du med

Av: Lasse Winkler
2010-11-05

Allt krut på formgivning

Arvinius satsar på en internationell marknad med böcker om nordisk form på både engelska och svenska. Allt krut läggs på böckernas form och tilltal. Men nu vill förlaget bli mer publikt.

Av: Alberte Bremberg
2010-10-22

Vägen till framtiden

Utnyttja nätet, ta kontroll över kunderna och lär er vad de vill ha. Konkurrera inte med priset, samarbeta lokalt, bilda oheliga allianser med allt och alla – och inte minst: se till att butiken är en inbjudande plats. På konferensen Framtidens Bokhandel delade talare från USA, Tyskland, Sverige och Storbritannien med sig av sina erfarenheter till svenska bokhandlare. En sak var de alla överens om: som bokhandlare får man inte slå sig till ro.

Av: SvB
2010-10-22

En kurs i överlevnad

För fyra år sedan skrev Martyn Daniels en framtidsrapport. I dag har redan mycket hunnit förändras i bokbranschens landskap. Men vad bokhandeln bör fokusera på för att överleva är ändå detsamma. Och det är inget krångligt recept, menar Martyn Daniels: böcker, kunder, samarbeten. Men framför allt: vakenhet.

Av: Lars Schmidt
2010-10-22

En chans att vara kreativ

Lär er rätt läxor av musikindustrin, låt er inte förlamas av rädsla – utan se möjligheterna. Aldrig förr har bokbranschen haft så många möjligheter till att engagera sig i och lära sig förstå sina kunder, menade Michael Tucker.

Av: Johanna Westlund