Tillbaka
2010-10-08

Agentroll i förändring

  De fristående agenterna har under 2000-talet varit bokbranschens mest kontroversiella yrkesgrupp. De har drivit på den kommersiella utvecklingen. De kräver bättre villkor och mer marknadsföring för sina författare och de har samtidigt satt fart på de stora förlagens utlandsförsäljning. Det är långt kvar innan agenterna antar och odlar egna författare i anglosaxisk stil – men en utveckling i den riktningen har redan börjat.

Av: Jan-Erik Pettersson
2010-10-08

Tar svenskar till svår marknad

Filmproducenten Natasha Banke har på kort tid etablerat sig som agent och litteraturförmedlare mellan Norden och Ryssland.

Av: Jan-Erik Pettersson
2010-10-08

Säljer allt fler titlar till Sverige

I Karlshamn sitter två agenturer under samma tak – Lennart Sane Agency och Sane Töregård Agency. Tillsammans har de en dominerande roll när det gäller att förmedla anglosaxisk litteratur till Sverige.

Av: Jan-Erik Pettersson
2010-10-08

Undviker hemmamarknaden

Om det finns någon som kan göra anspråk på beteckningen litterär agent i Norden så är det Anneli Høier på agenturen Leonhardt & Høier i Köpenhamn.

Av: Jan-Erik Pettersson
2010-10-08

Höjd status för ungdomsböcker

Att vara agent handlar om en livsstil lika mycket som om en företagsverksamhet, menar Ia Atterholm.

Av: Jan-Erik Pettersson
2010-10-08

Arbetar åt två håll

Grand Agency tillhör med tre år på nacken de nya litterära agenturerna i landet. Men ägarna har en lång samlad erfarenhet av bokbranschen.

Av: Jan-Erik Pettersson
2010-10-07

"Det blir jättebra"

Efter att ha varit välkänd bland svenska läsare under 1980- talet har Mario Vargas Llosas popularitet och försäljning i Sverige minskat. Nu kommer den att ta fart på allvar. Och i världen är han stor.

Av: Lars Schmidt
2010-09-23

Här tankar branschen

Ikväll är årets mest intensiva timmar för personalen på Parkbaren, som är Bokmässefolkets vattenhål nummer ett. När det är som värst trängs 800 personer i havet runt den 17 meter långa bardisken. Miri Sumiq ser till att allt och alla finns på plats för att möta årets anstormning

Av: Lars Schmidt
2010-09-22

Förlagen måste få säga nej

I dagens bokbransch har det vuxit fram två scenarier: framgångsrika författare kan nobba sina förläggare och framgångsrika förläggare kan nobba sina författare. För, säger flera förläggare till SvB, man kan inte ge ut alla böcker. – Att refusera någon som har ett författarskap och som är utgiven på förlaget är det absolut svåraste jag gör i mitt jobb, säger förläggaren Åsa Selling. Det är

Av: Alberte Bremberg
2010-09-22

När relationen rämnar

I spåren av förlagens allt tunnare utgivningskataloger står många besvikna och otrygga författare. Rädslan för att hamna i kylan ökar när utgivningsbredden stryps och väntetiderna för att ge ut en bok blir allt längre: upp till två, tre år från färdigt manus till utgivning – om det ens blir utgivning i slutändan. Men att bli refuserad och plötsligt stå utan förlag är skambelagt och ingenting författare i gemen gärna pratar högt om – inte ens om man frivilligt lämnat förlaget. SvB har träffat ett par författare som vågar prata. Relationen m

Av: Alberte Bremberg
2010-09-10

Mindre förlag satsar mest

Afrikafokuset blir det största mötet för afrikansk litteratur i Norden någonsin. Men kommer det att ge avtryck i utgivningen? I årets bokskörd ser det så ut: 24 titlar av afrikanska författare ges ut, betydligt fler än de senaste åren. Men det är de mindre förlagen – redan inriktade på översatt litteratur – som satsar mest.Bokmäs

Av: Sara Djurberg
2010-09-10

Vägen till Afrika

Årets Afrikatema är bokmässans största satsning hittills. För arrangörerna blev det en enorm utmaning: ett gigantiskt program skulle byggas, författare från 28 länder skulle bjudas in och svenska förlag skulle övertygas om att satsa. Responsen från förlagen blev större än vid tidigare teman: fler titlar av afrikanska författare ges ut. Men gensvaret från bokhandeln är svagt.Läs de

Av: Sara Djurberg
2010-09-10

Utan förlagen – inget tema

Arrangörerna bakom Afrikatemat har mött motgångar på vägen: kritik mot att samla en hel kontinent i ett tema och svalt engagemang från bokhandeln, men antalet inbjudna författare och gensvaret från förlagen är större än vad initiativtagaren Carin Norberg, direktör för Nordiska Afrikainstitutet, väntat sig. Och det var tur det – för utan intresse från förlagen hade temat inte varit genomförbart. Svensk Bokhandel följde det intensiva arbetet inför bokmässans största tema någonsin. Katas

Av: Sara Djurberg
2010-09-10

Branschens enda lobbyist

Varför sänktes bokmomsen? Kanske tack vare informella möten med personlig samvaro och bokbranschprat över en lunch eller en kopp kaffe. För Förläggareföreningen och Kristina Ahlinder har lobbying blivit ett allt viktigare sätt att arbeta.

Av: Johanna Westlund
2010-09-10

Lyxig låda lockar kunden

I musikindustrin har fenomenet funnits länge – dyra boxar med unikt extramaterial, numrerade, limiterade, helst signerade. Nu har turen kommit till bokbranschen.

Av: Johanna Westlund
2010-09-10

Från sorkfeber till stinknäsa

Tre läkare och en bok. Mer behövs inte för att skapa ett av Sveriges mest lönsamma förlag. Varje år trycker de 10 000 exemplar av boken som ännu ryms i läkarrocken: Praktisk Medicin.

Av: Lars Schmidt