Tillbaka
2022-02-03

Trendbrottet

FOKUS: Under 2010-talet lades omkring var fjärde bokhandel i Sverige ned och det totala antalet minskade med 115 stycken. Men 2021 hände något. Bokhandlareföreningens medlemsantal ökade och antalet nyetableringar var fler än på ett decennium. Vad är det som händer i Bokhandelssverige?

Kristian Lönner

Inloggning krävs för att visa resten av innehållet.

eller teckna en digital prenumeration för att få ta del av artikeln och allt annat på SvB.se.

2022-11-29

Utsläppen kan minska 70-90 procent

Bokbranschens klimatinitiativ visade gemensamma utsläpp på knappt 40 000 ton koldioxidekvivalenter under 2021. Målet är klimatneutralitet till 2045. Klimatexperten Johan Eliasson, rådgivare i projektet, är hoppfull.

Kalle Laxgård

Inloggning krävs för att visa resten av innehållet.

eller teckna en digital prenumeration för att få ta del av artikeln och allt annat på SvB.se.