Tillbaka
2011-01-21

Världsmästare i grundlighet

Der Spiegel har världens största avdelning för faktakontroll. Tidningen, som också ger ut böcker, vill att allt ska vara rätt.

Lars Schmidt

s anordnade den tyska föreningen Netzwerk recherche och Der Spiegel en konferens om faktagranskning. Bland de inbjudna fanns cheferna för New York Times och New Yorkers faktaavdelningar. New Yorker har 16 personer avsatta för faktakontroll, New York Times har något färre, men båda hade fram till konferensen räknat sig till de främsta i världen på fältet.

– Det blev nog något av en besvikelse för dem när de mötte oss, säger Peter Wahle, andreman på Der Spiegels avdelning Dokumentation.

Der Spiegels arbete med faktakontroll ger den tyska grundligheten ett ansikte: avdelningen har 100 anställda. Ungefär en tredjedel arbetar med arkivet, som samlar material från bland annat alla stora tyska och internationella tidningar och tidskrifter. Två tredjedelar av de anställda arbetar med research och faktakontroll, merparten för veckotidningen.

Arbetsmetoden beskriver Peter Wahle så här: inför varje reportage eller artikel diskuterar reportern med en researcher som tar fram alla grundfakta och ger förslag på källor att studera och personer att intervjua.

När reportern, eller reportrarna, skrivit reportaget går faktaavdelningen igenom varje detalj igen. Det är en arbetskrävande metod.

– Och den är dyr. Men om inte vi gjorde research och faktakontroll så skulle reportern själv få göra det. Det skulle ta tid och kunna bli fel.

När det gäller böcker anser Peter Wahle däremot att metoden skulle bli för dyr.

– Tänk dig själv, vi är ungefär 50 personer som granskar varje nummer av tidningen. En bok på kanske 300 sidor

– det skulle aldrig löna sig.

Peter Wahle menar också att författaren genom arbetet med boken får så mycket kunskaper att hon eller han klarar mycket av faktakontrollen själv.

Tidigt i höstas publicerade Der Spiegel delar ur en bok som väckte stort rabalder i Tyskland: Deutschland schafft sich ab (Tyskland avskaffar sig själv) av Thilo Sarrazin, före detta finansminister i Berlin och styrelseledamot på den tyska centralbanken. Sarrazin hävdar bland annat att landets samlade intelligens sjunker i takt med invandringen.

– Vi skulle aldrig kunna ge ut den boken, den är full av misstag. Men vi publicerade avsnitt som vi faktagranskade, plus att vi valde delar som var mer korrekta.

Det händer att avdelningen granskar böcker. När Der Spiegels dåvarande chef för Washingtonkontoret, Gabor Stein­gart, skrev boken Välståndskriget

(i Sverige utgiven av Daidalos), ville författaren att den skulle faktagranskas. Som Der Spiegel-journalist ville han undvika varje tänkbart fel.

Så den måste räknas till världens mest korrekta böcker?

– Haha, jo, det stämmer kanske.

Läs även Dyrbart när förlagen slarvar med kontrollen

 

Der Spiegel
Tidningen, grundad 1948, har en upplaga på runt en miljon exemplar per vecka. Företaget driver också en nättidning, och ger ut böcker och temanummer. Driver sedan 1988 även tv-verksamhet.

2022-09-21

Doldisarna som gör avtryck

FOKUS: En startade eget för att fånga upp svenska böcker som kan bli film. En annan tog initiativ till en gemensam satsning med Tiktok för att ge tusentals unga nya boktips. En tredje ansvarar för en av Adlibris mest centrala framtidsstrategier.

SvB lyfter tio talanger på väg uppåt i karriären. De jobbar på förlag, i bokhandel, på agentur eller med strömningstjänster. Några har sitt första jobb i branschen, andra har samlat erfarenhet under längre tid.

Gemensamt för dem alla är att de ännu inte nått de högsta positionerna, sällan syns i media och är okända för många. Samtidigt är de i allra högsta grad med och påverkar och utvecklar den bransch de verkar i – och de kommer att fortsätta göra det.

Av Kalle Laxgård och Kristian Lönner

Kalle Laxgård

Inloggning krävs för att visa resten av innehållet.

eller teckna en digital prenumeration för att få ta del av artikeln och allt annat på SvB.se.