Tillbaka

Vem bestämmer prishöjningarna?

2008-10-24
av SvB
I flera år har det varit politiskt och företagsekonomiskt omöjligt att höja priserna på böcker. Rörelsen har gått åt andra hållet. Priser har pressats och marginaler har minskat. Under de senas...
I flera år har det varit politiskt och företagsekonomiskt omöjligt att höja priserna på böcker. Rörelsen har gått åt andra hållet. Priser har pressats och marginaler har minskat. Under de senaste åren har vi sett effektiviseringskampanjer, omorganisationer och rationaliseringar. Både inom förlagsverksamheten och hos återförsäljare.

Nu räcker inte det längre. Marginalerna för de flesta aktörer har blivit för små. Nu sker ett paradigmskifte. Från och med nu är det helt okej att höja priserna. På annat sätt kan man inte tolka de höjningar som sker över hela linjen och den mentalitet som följer i dess spår.

I det här numret gör vi en prisjämförelse på titlarna på våra topplistor (hela prisjämförelsen ser ni på nätet). Den visar att priserna på bästsäljare gått upp ordentligt. I synnerhet Akademibokhandeln har justerat sina priser uppåt. Det intressanta är att butikerna inte märker av några förändrade köpmönster hos kunderna ännu. Och om de gör det så är förändringarna så små att den totala vinsten ändå blir större än tidigare.
De här prishöjningarna är inte bara ett uttryck för sämre villkor utan också för att bokhandeln håller på att förändra sin strategi och omvärdera konkurrensen från nätbokhandeln och varuhusen.

Framöver kommer fler prishöjningar. Jag tror att det är nödvändigt att branschens aktörer, när de gör dessa höjningar, går ut och talar för sin sak. Spelet bakom de två nya pocketprisklasserna visar att det inte är så självklart. Vem bestämde dessa prishöjningar?

Pocketgrossisten är den offentliga avsändaren. Men Magnus Wirström, vd och ägare till Pocketgrossisten äger inte den frågan. Om förlagen ska justera sina priser uppåt är det en fråga för förlagen. Frågan har diskuterats i många år. Starka krafter har hållit emot, bland annat återförsäljarna som inte vinner något på en sådan här höjning. Nu går Pocketgrossisten plötsligt ut och deklarerar en höjning, trots att de inte äger frågan eller pocketprislistan. Den skapades för all del en gång av Pocketgrossisten. Men då av en annan ägare, med ett annat syfte och i en annan tid.

Pocketgrossisten kan bara göra så här om de fått garantier från en eller flera förlagsgrupper. Höjningen kommer att skada Pocketgrossisten hos deras kunder. Men förlagen kan vara glada. De slapp vara avsändare. Det hade varit snyggare om de hade varit det.

Ur Svensk Bokhandel nr 17-08.